Členská schôdza na začiatku roka

Dňa 7.3.2020 sa v podmienkach klubu ZV SR Humenné konala v priestoroch reštaurácie Šport členská schôdza klubu. Rada klubu považuje konanie členskej schôdze na začiatku roka za jednu z najdôležitejších úloh vnútro klubovej činnosti v priebehu celého roka. Je to preto, že na členskej schôdzi mimo klasického vyhodnotenia plnenia plánu za rok  a podielu členov klubu na jeho realizácií rada klubu  očakáva, že od členov klubu odznejú návrhy a podnety ako vylepšiť vnútro klubovú činnosť a tak spríjemniť spoločne prežité chvíle.

 

Nebolo tomu inak ani tohto roku. Na členskej schôdzi sa s pozvaných hostí zúčastnili : za oblastný výbor SZPB p. Ján Sorokáč, za partnerský klub Michalovce  predseda klubu pplk. v. v. MUDr. Ján  Dobrovoľský. Rada  klubu samotnej príprave na členskú schôdzu  ako aj  jej priebehu venovala náležitú pozornosť a zabezpečila všetko potrebné na vysokej úrovni. Priebeh schôdze prebehol podľa schváleného programu. K skvalitneniu úrovne členskej schôdze prispela aj pripravená videoprojekcia z jednotlivých akcií na ktorých sa klub podieľal počas celého roka 2019. Kladne hodnotím najmä skutočnosť, že sme sa spoločne dohodli na kľúčových akciách roka 2020 a ich prevedení. Priamo na členskej schôdzi bol vykonaný písomný prieskum záujmu o jednotlivé akcie. Za negatívum považujem to, že niektorí členovia klubu podľahli panike súčasnej doby a svoju účasť odvolávali na poslednú chvíľu čo malo za následok nižšiu účasť ako bola vopred nahlásená.

Vladimír Cibuláš, predseda klubu ZV SR Humenné

Pridaj komentár