Stretnutie so ženami z Klubu vojenských veteránov Trenčín

Je už dlhoročnou tradíciou, že rada klubu pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ), organizuje stretnutie s členkami klubu. Stretnutie sme naplánovali a uskutočnili dňa 6. marca 2020 v priestoroch Posádkového klubu. Je potrebné vedieť, že v klube máme 106 žien, bývalých vojačiek, či zamestnankýň vojenskej správy. Pozvanie prijalo a stretnutia sa zúčastnilo 38 členiek.

  

Organizátori akcie pripravili pre prítomných kultúrny program, o ktorý sa postarali pedagógovia a žiaci Základnej umeleckej školy Karla Pádiveho Trenčín, pod vedením Ludvika  Soukupa – člena KVV Trenčín.

Po prednesení básne Modlitba od Antoine De Saint – Exupéryho a slávnostnom príhovore predsedu klubu, členky pani Vlasta Červencová, Danica Bočáková, Marta Aninová, pplk. v. v. Oľga Kajabová a pani Naslerová, prevzali za dlhoročnú prácu v prospech klubu a Jednoty dôchodcov na Slovensku, Trenčín z rúk predsedu klubu Ing. Jána Skybu zväzové a klubové ocenenia.

 

Po oficiálnom otvorení a pripravenom programe prítomní pri občerstvení a čaši vína si zaspomínali na roky minulé, na udalosti v ich živote. Veľa spomienok odznelo z prostredia pracovísk, kde spolu vytvárali hodnoty v danom čase potrebné pre spoločnosť. Spomínanie s poďakovaním za prítomnosť a za priateľského stískania rúk, organizátori stretnutie ukončili vo večerných hodinách.

 Členovia Rady klubu vojenských veteránov Trenčín  aj týmto spôsobom ďakujú organizátorom, ale aj vedúcej Posádkového klubu Mgr. Márii Huszlicskovej, zamestnancom Posádkového klubu, za vytvorenie podmienok na príjemné stretnutie.

Plk. v.v. Ing. Ján Skyba, predseda KVV Trenčín

 

 

 

Pridaj komentár