Pozvanie ministrom práce sociálnych vecí a rodiny

Je mnoho členov nášho zväzu, ktorí sa aktívne zapájajú do činnosti aj v iných organizáciách či združeniach.  Jedným z nich je aj predseda KVV Trenčín plk. v.v. Ing Ján Skyba, ktorý bol Snemom oblastnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku – Trenčín zvolený  za jej predsedu a Snemom KO JDS za jej podpredsedu a člena Republikovej rady JDS. V súčasnosti pôsobí v Sociálnej komisii JDS, kde okrem iného predkladá a presadzuje potreby nie iba členov ZV SR, ale aj záujmy a potreby bývalých občianskych zamestnancov vojenskej správy. O jeho aktivitách v JDS svedčí aj nasledujúci článok zo stretnutia delegácie JDS s ministrom práce sociálnych vecí a rodiny JUDr. Jánom Richterom.

-šj-

 Pri príležitosti 30. výročia vzniku Jednoty dôchodcov na Slovensku prijal minister práce sociálnych vecí a rodiny dňa 17. februára 2020 delegáciu členov Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS), ktorú viedol predseda JDS Ing. Ján Lipiansky.

 

V delegácii okrem predsedu JDS boli členovia vedenia JDS PhDr. Alojz Luknár, Ing. Gustáv Ukropec, pani Valéria Pokorná, Mgr. Dobroslava Luknárová, členovia Sociálnej komisie JDS PhDr. Milada Dobrotková, Ing. Dezider Kóňa, Ing. Ján Skyba a predsedovia Krajských organizácií JDS v Trnave pani Mgr. Margita Fabiánová a z Banskej Bystrice Ing. Ján Hlaváč.

Za MPSVR okrem JUDr. Jána Richtera sa na stretnutí zúčastnil Generálny riaditeľ Úradu Ing. Jozef Vančo, generálne riaditeľky Ing. Jana Polakovičová, Ing. Nadežda Šebová a Ing. Viera Poláková.  Za tlačový odbor bol prítomný Mgr. Michal Stuška.

V úvode spoluprácu ministerstva a JDS zhodnotil minister Ján Richter, ktorý okrem iného uviedol, že spolupráca za hodnotené obdobie priniesla celý rad pozitívnych záverov v prospech dôchodcov. Za dlhoročnú prácu udelil minister Ján Richter  JDS rezortnú Pamätnú medailu. Dobrú spolupácu potvrdil predseda JDS Ing. Ján Lipiansky, ktorý ocenil spoluprácu aj tým, že za JDS odovzdal pánovi ministrovi malú pozornosť.

K slovu sa dostali aj ostatní členovia delegácie JDS, ktorí poukázali na význam spolupráce s jednotlivými odbormi sociálnych veci štátnej správy a samosprávy v regiónoch.  Mohli sme konštatovať, že dostupnosť k informáciám v sociálnej oblasti postačuje. Čo nepostačuje, je nedostatok sociálnych zariadení a obslužného personálu. S týmto fenoménom sa bude musieť popasovať nie iba samospráva, ale aj štátna správa. Boli spomenuté aj „krivdy“ niektorých starodôchodcov, i keď čiastočná náprava z minulého obdobia nastala. Z dôvodu  iba čiastočného riešenia starodôchodcovia však  nevyjadrujú  spokojnosť.

Na jednotlivé otázky a predstavu o spolupráci v nasledujúcom období reagovali aj generálne riaditeľky ministerstva. Vysvetlili dôvody a možnosti riešení v súčasnej dobe. Ich argumenty boli prijaté.

V závere príjemného stretnutia minister Ján Richter zaželal všetkým dôchodcom veľa zdravia a trpezlivosti i zhovievavosti. Predseda JDS Ing. Lipiansky sa za želanie poďakoval a vyjadril nádej, že spolupráca s ministerstvom bude na požadovanej úrovni aj v ďalšom období.

 Plk. v.v. Ing. Ján Skyba, predseda OO JDS Trenčín a predseda KVV Trenčín

           

Pridaj komentár