Posádkový ples pod Zoborom

 

Dňa 14. februára 2020 sa konal jubilejný 20. posádkový ples v PKO, ktoré vítalo vyparádených účastníkov plesu. Za toto obdobie si ples získal veľkú obľubu, sála bola opäť plná. Už vlani sme si to riadne všetko odpozorovali, keďže sa nám to páčilo, 8 našich párov sa rozhodlo ísť znova to toho. Obsadili sme 2 stoly.

 

Hosťami plesu boli veliteľ vzdušných síl genmjr. Ing. Ľubomír Svoboda, ale aj bývalý veliteľ brigády v Nitre plk. Ing. Ladislav Dovhun a ďalší funkcionári a bývalí príslušníci brigády, ktorí si svojimi výsledkami zaslúžili vyššie pozície v rámci OS SR.  

 

Veliteľ osobne vítal prichádzajúcich účastníkov plesu a ich manželky, priateľky krásnymi červenými ružami. Pred otvorením plesu vystúpili dva elegantné tanečné páry z Akadémie tanca, ktoré si vyslúžili veľký potlesk. Ples otvoril na parkete pri tónoch valčíka na Modrom Dunaji plk. Ing. Jozef Paňko s manželkou a hneď ich podporili ďalšie páry. Nám sa podarilo dodržať sľub daný veliteľovi na poslednom plese, kedy sme vyjadrili záujem prísť na ples vo vojenských uniformách. Prišli sme dvaja, predseda klubu pplk. v. v. Ing. Pavel Luspaj a tajomník klubu pplk. v. v. Dr. Antonín Rojka. Trochu, ale len na chvíľu nás zaskočilo, že naprostá väčšina účastníkov nebola v uniformách. Očakávali sme totiž opak, že profesionálni vojaci prídu v nažehlených uniformách a budú sa pýšiť pripnutými vyznamenaniam získanými za službu v OS SR a v misiách. Hudba skôr vyhovovala mladším kolegom, nám seniorom sa žiadalo aj menej decibelov.

   

 

Ani sme sa nenazdali, keď sa noc prehupla do ďalšieho dňa a nastal ťah tomboly. Do nej sme prispeli aj z nášho klubu darčekovým košom a vzorkami našich výrobkov z pálenice. Ceny určite potešili výhercov, ale najmä tá najvyššia -televízor. Jeho majiteľmi sa stali naši členovia – manželia Matiaskovci. Nasledovala druhá večera a po nej opäť zábava. To sa už blížila záverečná, naplánovaná na štvrtú hodinu rannú. Všetci sme sa zhodli na tom, že sa sem vrátime aj na ďalší ročník.

 

Text: pplk. v. v. Dr. Antonín Rojka

Foto: z archívu

Pridaj komentár