Rokovanie členskej schôdze

Členská schôdza

25. januára 2020 sa uskutočnila členská schôdza michalovského klubu Zväzu vojakov Slovenskej republiky. 

Rokovania sa zúčastnili:, člen Prezídia Ústrednej rady Zväzu vojakov Slovenskej republiky p. Bašista Juraj, primátor  mesta Viliam Záhorčák, veliteľ vojenského útvaru :  pplk, Vincent  Cséry .

Správu o činnosti predniesol predseda  Rady klubu p. Dobrovolský , ktorý zhodnotil prácu Klubu v od výročnej členskej schôdzi. Pripomenul skutočnosť, že michalovský klub v roku 2019 oslávil 25. výročie svojho vzniku. Poukázal na akcie, ktoré Rada klubu pre svojich členov pripravila.  Veľký záujem členov bol  o turisticko – poznávacie zájazdy či už do Maďarska ale aj po Slovensku. Členovia klubu navštívili Červený Kláštok, Starú Ľubovňu, Bardejov,  v spolupráci so SZPB boli zorganizované zájazdy na pamätné miesta SNP,  či účasť na oslavách pri príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny, SNP  a oslobodenia mesta. Klub každoročne organizuje pri príležitosti výročia ukončenia 2. svetovej vojny výstup na Vihorlat, je iniciátorom a organizátorom akcie Červené maky na počesť ukončenia 1. svetovej vojny, ktorá sa koná vždy 11. 11. o 11. hod .na mestskom cintoríne. Zorganizovali sa posedenia pre členov a rodinných príslušníkov pri príležitosti životných jubileí, MDŽ, návšteva divadelného predstavenia, , posedenia pri vatre na Z. Šírave, či vo vojenských priestoroch Poruba p. Vihorlatom a Valaškovce. Zo športových aktivít spomenul najmä jarné a jesenné turnaje v bowlingu . Ocenil dobrú spoluprácu so samosprávou, velením mechanizovanej brigády v Prešove a vojenských útvarov, ktoré sú v Michalovciach. Taktiež vyzdvihol spoluprácu s OV SZPB . Darí sa aj spolupráca s maďarskými kolegami v Nyíregyháze. Keďže väčšia časť členov je aj členmi základnej organizácie Jednoty dôchodcov , rozšírila sa možnosť lepšej spolupráce s okresnou organizáciou JDS najmä účasťou na športových akciách, ktoré organizuje Okresný výbor JDS. Pamätnými listami boli ocenení členovia, ktorí sa dožili okrúhleho výročia . Na záver členovia klubu doplnili Radu klubu a kontrolnú komisiu a schválili plán činnosti na rok 2020.

Mgr. Juraj Vetrecin

Pridaj komentár