Bilancovanie roku 2019 v Klube vojakov Kežmarok

Dňa 31. januára 2020 sa stretli členovia klubu vojakov Kežmarok na členskej schôdzi, ktorej hlavným cieľom bola bilancia roku 2019 a akcie na rok 2020. Schôdza sa konala v priestoroch Klubu dôchodcov mesta Kežmarok. Rokovania sa zúčastnili: druhý viceprezident ZV SR plk. v.v. Ing. Ján PAULECH, primátor mesta Kežmarok Mgr. PhDr. Ján FERENČÁK MBA, delegácia družobného Klubu rezerwistov z Bochne – Poľsko pod vedením  predsedu klubu práporčíka Wojteka ALEKSADROVICSA, tajomník oblastného výboru SZPB Poprad Ing. Ján PAVLOVČIN, predseda Klubu vojakov Poprad pplk. v.v. Ing. Václav OVŠÁK.

 

   

 

Správu o činnosti klubu predniesol predseda klubu pplk. v.v. Ing. Jozef ŽÁČIK. Pripomenul, že v roku 2019 členovia klubu  oslávili 20.výročie založenia  Klubu ZV SR Kežmarok, ktorý bol založený dňa 22.9.1999 pri príležitosti dňa Armády SR. Pri tejto príležitosti bola všetkým členom a vybraným spolupracovníkom odovzdaná „Pamätná medaila Klubu vojakov Kežmarok“. Zhodnotil, že všetky plánované akcie v roku 2019, boli splnené. Poďakoval sa členom klubu, ktorí sa aktívne podieľali na príprave a vykonaní plánovaných akcií. Pri príležitosti  20. výročia vzniku Klubu vojakov Kežmarok a  26. výročia Ozbrojených síl SR bol dňa 20. septembra 2019 v Kežmarku na krytej strelnici Majer pod lesom vykonaný XVIII. ročník Medzinárodných streleckých pretekov v streľbe  z ručných zbraní. Hlavným  partnerom pre túto súťaž bola „Vojenská podporná nadácia“ v spolupráci s Okresným úradom Kežmarok a  občianskym združením „Vojenský priestor  Javorina“. Strelieb sa zúčastnilo 25 trojčlenných družstiev, z toho 13 družstiev Klubov ZV SR. Zo zahraničia  sa zúčastnili 4 družstvá: Klub rezervistow  Bochňa , Liga obrany kraja z Olkucza a Mechova z Poľska. Celkom sa akcie zúčastnilo 85 osôb. Na podujatí sa zúčastnila aj prednostka OÚ Kežmarok Ing. Veronika HAVIROVÁ. Žiaľ bola to posledná strelecká súťaž, ktorú Klub Kežmarok organizoval, nakoľko krytá strelnica na konci roka 2019 zhorela a v budúcnosti sa nepočíta s jej opravou. Členovia klubu pplk v.v. Ing. Ivan Lučanský a mjr. v.v. Ing. Ján VEREŠPEJ  sa zúčastnili 8.6. – 9.6.2019 na pozvanie  Ligy obrany Kraja v Krakowe  XXV. ročníka  medzinárodnej streleckej súťaže, kde obsadili 1. miesto.  Pplk. v.v. Ing Ivan Lučanský, ako jediný zo Slovenska, sa v dňoch 5. a 6. októbra 2019 zúčastnil  25. ročníka medzinárodného pochodu tromi krajinami v oblasti Šumava. Spolu sa ho zúčastnilo 200 vojakov v zálohe a v činnej službe z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska,  Maďarska, Slovenska, Poľska a Českej republiky.

 

   

 

Vystúpenie druhého viceprezidenta ZV SR plk. v.v. Ing. Ján PAULECHA bolo zamerané hlavne k zásadným otázkam činnosti ZV SR po rezignácii prezidenta ZV SR, k plánovaným akciám ZV SR v roku 2020 s dôrazom na 25.výročie Vojenského výstupu na Kriváň a k skvalitňovaniu členskej základne ZV SR. V ďalšom odovzdal za dlhodobú obetavú prácu zväzové vyznamenanie „Hviezda ZV SR  mjr. v.v. Pavlovi SVETLÍKOVI.

Primátor mesta Kežmarok Mgr. PhDr. Ján FERENČÁK MBA v svojom príhovore ocenil spoluprácu mesta a klubu pri zabezpečovaní pietnych aktov, ako aj pomoci pri údržbe pamätných miest. Okres Kežmarok aj na podnet predsedu klubu pplk. v.v. Ing, Jozefa ŽÁČIKA a predsedu ZOSZPB Kežmarok pplk. v.v. JUDr. Milana JANEČKA, cestou prednostky OU Kežmarok Ing.Veroniky HAVÍROVEJ, dostal na obnovu pamätných miest okresu Kežmarok dotáciu z MV SR v sume 40.000€ .

Tajomník oblastného výboru SZPB Poprad Ing. Ján PAVLOVČIN  poďakoval členom klubu za ich aktívnu účasť na pietnych aktoch, ktoré organizuje  SZPB. Oblastný výbor SZPB sa bude spolu s Klubom vojakov Kežmarok v septembri 2020 podieľať na organizácii Slávnostnej akadémie venovanej 75.výročiu „Pamätného dňa tankového vojska“, ktorý si pripomíname k 24.3.1945 – začiatok Ostravsko-Opavskej operácie.

V súlade s uznesením 11. zasadania Zväzovej rady  oboznámil predseda klubu členov o návrhu  Stanov ZV SR a Organizačného poriadku ZV SR. Členovia Rady klubu sa s návrhmi zoznámili a nemali k nim pripomienky. Členská schôdza schválila bod uznesenia, že s navrhnutými Smernicami súhlasia bez pripomienok.

Ako jeden z bodov výročnej schôdze bolo udelenie pamätných listov  a vecných darov jubilantom, ktorí v roku 2019 oslávili okrúhle výročia narodenín. Záver výročnej členskej schôdze spríjemnilo podanie občerstvenia, pri ktorom si členovia klubu mohli v družnej debate zaspomínať na spoločne strávené roky v rovnošate.

Text: Jozef Žáčik, Foto: Vladimír Janeček

Pridaj komentár