75.výročie oslobodenia mesta Kežmarok

27. januára 2020 uplynulo 75. rokov od oslobodenia mesta Kežmarok. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku popravených vojakov a partizánov na nádvorí Kežmarského hradu.

Organizátorom pietneho aktu bol Mestský úrad Kežmarok a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Kežmarku , za aktívnej pomoci členov Zväzu vojakov SR klubu Kežmarok.

Pietneho aktu kladenia vencov sa zúčastnili členovia klubu vojakov Kežmarok, príslušníci SZPB, primátor mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák MBA, zástupcovia štátnej a verejnej správy, zástupcovia politických strán a občianskych združení pôsobiacich na území mesta, občania mesta Kežmarok a žiaci základných a stredných škôl.

Touto cestou sa chceme poďakovať veliteľovi Brigády bojového zabezpečenia Trenčín, ktorý zabezpečil na pietnom akte príslušníkmi práporu CSS Prešov strieľanie čestných sálv pri hraní štátnej hymny SR a čestnú stráž pri pamätníku.

Slávnostný príhovor predniesol primátor mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák MBA.

Účastníci osláv na tomto pietnom mieste vzdali hold a úctu všetkým padlým a popraveným, ktorí obetovali svoje životy za našu slobodu.

Ján Verešpej, KV Kežmarok

Pridaj komentár