Tretí klub aktívne slúžiacich vojakov vo Zväze vojakov SR má už 3 roky

V sobotu 11. januára 2020 sa vo Zvolene uskutočnila členská schôdza Zväzu vojakov SR – Klubu HRON, jedného z klubov ZV SR vytvoreného profesionálnymi vojakmi.

 

V regióne stredného Slovenska situovanom vo vojenskej Posádke Zvolen je viac vojenských útvarov. Spolupráca organizácií aktívne slúžiacich vojakov, neskôr po masívnych reorganizáciách už vojenských dôchodcov, vojnových veteránov a ďalších organizácií má v uplynulom období mnoho výsledkov. Vytvára sa tým do budúcna priestor pre vzájomnú spoluprácu.

Klub HRON v štruktúre Zväzu vojakov SR si na začiatku svojej existencie či už v decembri 2016 na zakladajúcom stretnutí v Múzeu SNP v Banskej Bystrici alebo na prvej členskej schôdzi v Starej radnici vo Zvolene za účasti významných hostí stanovil, naraz viac cieľov. A práve tretí rok pôsobenia so zmenami vo vedení klubu bol takou malou bilanciou s vytýčením budúcich krokov.

 

   

 

Členskú schôdzu obohatila prezentácia stovky fotografií z rôznych miest a príležitostí s členmi klubu, ktoré potvrdili skutočnosť, že je na čo nadviazať.

Okrem rokovania a potvrdenia členov rady klubu boli nosnou časťou stretnutia informácie povereného štatutára ZV SR plukovníka v. v. Ing. Jána Paulecha. Plk. Paulech informoval o zmenách vo vedení Zväzu, počte klubov a členov, dohode o spolupráci s MO SR ako aj HOREZZOU, benefitoch pre vojakov spojených s členstvom, ale vyzval aj na aktívnejšiu spolupráci s Klubom ZV SR –  Zvolen. Naň plynule nadviazal zámer predsedníčky klubu čat. Heleny Kanalošovej, ktorá oslovila na prepojenie zástupkyňu Svetielka nádeje, pani Vandu Prandorfyovú. Široká škála pôsobnosti Svetielka by potrebovala viachodinovú schôdzu, jej načrtnutie vytvorilo priestor pre spoluprácu. Práve predsedníčka zabezpečila prostredníctvom členov vďaka Zväzu cestou 2% z daní tričká s logami. Logom nádeje a žiariacej svetlušky, a tým druhým, kde je možné nájsť symboliku odkazu osloboditeľov, ale aj málo známeho Symbolického cintorína SNP.

 

Využijeme výrok prezidenta Európskej organizácie vojenských asociácií (EUROMIL) pána Emmanuela Jacoba, ku ktorej je ZV SR začlenený od svojho vzniku v roku 1993: „Pokiaľ chcete mať silnú organizáciu, musíte mať členov“.

 

Práve v tomto duchu sa členovia rozchádzali z každoročného stretnutia. Lebo práve organizovanie akcií s mottom z názvu klubu „Hodnoty, Rodina, Osobnosti, Národné a vojenské tradície“ prinášajú more možností. Čas ukáže, do akej miery sa súčasní, ale veríme – aj budúci – členovia aktívnou formou zapoja. V logu klubu je zakomponovaná aj existencia Symbolického cintorína SNP pri Ústredných vojenských cintorínoch vo Zvolene – Zlatom Potoku. Práve ono je spojivom, ktoré bude aj na spoločných tričkách s podporou spolupatričnosti a Svetielka pripomínať dôležitosť rozvíjania tradícií rôznymi formami.

 

Slová a činy, teória a prax: spoločné stretnutia na akciách „Vojaci vojakom“ so zapálením sviečok, zapojenie sa do Behu na počesť povstaleckých letcov SNP k 75. výročiu pristátia 1. čs. stíhacieho leteckého pluku nad obcou Zolná, aktívna účasť členov na 24. ročníku Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň, plnenie úloh podpredsedu klubu ako člena prezídia doma aj v zahraničí sú odrazovým mostíkom. Dovidenia na pestrých aktivitách, využijúc informácie o benefitoch a možnostiach uverejnených na webstránke ZV SR- www.zväzvojakov.sk.

 

Text: ZV SR – Klub HRON, Foto: ZV SR – Klub HRON

One thought on “Tretí klub aktívne slúžiacich vojakov vo Zväze vojakov SR má už 3 roky

  1. Členom Klubu HRON blahoželám a prajem veľa výborných nápadov. Som rád, že sa im darí. Dúfam, že budú inšpiráciou pre ďaľších profesionálnych vojakov, ktorí nájdu zmysel a naplnenie svojich záujmov vo Zväze vojakov SR!
    genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek
    1.viceprezident ZV SR

Pridaj komentár