Výročná členská schôdza klubu

Klub ZVSR generála Goliana a Breznianskych rytierov delostrelectva plk. i.m. Samuela Sekurisa 16. januára 2020 (po Dni delostrelectva) bilancoval úspešný rok 2019. Na VČS sa okrem členov a sympatizantov zúčastnili hostia: pplk. Ing. v.v. Hloch Mojmír – predseda zväzovej rady ZVSR, mjr. Ing. Štulrajter Radoslav zastupujúci veliteľ VÚ 1043 Nemecká. Na fotke predseda klubu pplk. Ing. v.v. Vladimír Neupauer číta správu o činnosti Rady a Klubu za obdobie 15. 1. 2019 až 16. 1. 2020. Bolo sa čím pochváliť.

Vystúpenie hosťa rokovania pplk. Ing. v.v. Hlocha Mojmíra, ktorý zoznámil zúčastnených so situáciou v Zväze vojakov Slovenskej republiky.

 

Pridaj komentár