Kto a ako sa môže stať členom ZV SR

Zväz vojakov Slovenskej republiky má viac ako 2 200 členov, ktorí sú organizovaní v 30 kluboch po celej Slovenskej republike. Ich činnosť je pútavá a pestrá, čo dokazujú aj publikované články na tejto webovej stránke. Ak sa chcete stať jeho členom, prečítajte si nasledujúce riadky.

Niekoľko článkov zo Stanov ZV SR, ktoré jasne definujú, koho združuje ZV SR, kto sa môže, rsp. nemôže stať jeho členom a za akých podmienok vzniká členstvo vo zväze.

3.1. ZV SR je nezávislým občianskym združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a je budovaný na demokratických princípoch.

3.2. ZV SR združuje profesionálnych vojakov, poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, vojnových a vojenských veteránov, vojakov vo výslužbe, vojakov v zálohe a občanov SR, ktorí súhlasia s cieľmi a činnosťou ZV SR, jeho programovým zameraním a stanovami. Svojím hlavným zameraním sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom k obrane Slovenskej republiky a jej ozbrojeným silám.

5.1. Členstvo v ZV SR je dobrovoľné.

5.2. Členom ZV SR sa môže stať fyzická osoba podľa článku 3.2.

5.3. Členstvo vzniká podaním prihlášky písomnou alebo elektronickou formou, jej schválením radou klubu, zaplatením členského príspevku za kalendárny rok a vydaním členského preukazu, ktorý je dokladom o členstve v ZV SR.

5.4. Členom ZV SR sa nemôže stať osoba, ktorá je súčasne členom organizácie, ktorej činnosť je namierená proti zväzu, jeho cieľom alebo proti Ozbrojeným silám SR. 

Celé   Stanovy ZV SR, Programové zameranie ZV SR, Organizačný a rokovací poriadok ZV SR, Smernica o udeľovaní ocenení a vyznamenaní ZV SR i Smernica pre hospodárenie s majetkom ZV SR sú uložené na vrchnej lište webovej stránky pod tlačidlom ZVäZ vojakov SR v rubrike Základné dokumenty.

 

Odporúčaný postup pre záujemcov o členstvo v ZV SR:

1. Vyberte si klub ZV SR, v ktorom sa chcete zaregistrovať.

2. Telefonicky alebo e-mailom sa skontaktuje s predsedom daného klubu, ktorý vás bude bližšie informovať o činnosti klubu, členskom príspevku, samotnej prihláške za člena ZV SR a iných skutočnostiach.

3. Po podpísaní prihlášky, jej schválení  Radou klubu, zaplatení členského príspevku a prevzatím preukazu sa stávate plnoplatným členom ZV SR. 

 

Zoznam klubov ZV SR:

Klub Banská Bystrica

predseda:                     pplk.v.v. Ing. HLOCH Mojmír

telefón:                        0905 918 935                      –

e-mail:                         mhloch52@gmail.com                      –

Klub Bardejov

predseda:                      Ing. ŠNYR  Ján

telefón:                         0905 278 551

e-mail:                          snyr.jan@gmail.com

Klub Brezno

predseda:                     pplk.v.v.Ing. NEUPAUER Vladimír

telefón:                         0907 403 737

e-mail:                          vl.neupauer@pobox.sk

Klub Dolný Kubín

predseda:                     pplk.v.v. Ing. STIERANKA Štefan

telefón:                         0918 452 033

e-mail:                          stieranka.s@centrum.sk

Klub Horná Nitra

predseda:                        mjr. Ing. BREHOVSKÝ Karol

telefón:                           0907 481 130

e-mail:                            karol.brehovsky@mil.sk

Klub – HRON

predsedníčka:                des. KANALOŠOVÁ Helena

telefón:                            0948 072 577

e-mail:                            zvsr.klubhron@gmail.com

Klub Humenné

predseda:                        mjr.v.v. CIBULÁŠ Vladimír

telefón:                           0904 907 560

e-mail:                            vladimir.cibulas@gmail.com

Klub Kežmarok

predseda:                       pplk.v.v. Ing. ŽÁČIK Jozef

telefón:                           0908 874 598

e-mail:                            jozef.zacik.kk@centrum.sk

Klub Košice

predseda:                        pplk.v.v. Ing. PINKA Štefan

telefón:                            0910 909 315

e-mail:                            stefan.pinka@gmail.com

Klub Levice

predseda:                         plk.gšt.v.v. Ing. HEBERT Vladimír

telefón:                            0949 518 059

e-mail:                             hebertko@gmail.com

Klub Martin-Podháj

predseda:                         pplk.v.v. Ing. SURMAN Josef

telefón:                             0904 999 602

e-mail:                              surman.josef@gmail.com

Klub Martin-SEVER

predseda:                         pplk.v.v. RSDr. LOVÁS Jozef

telefón:                           0902 089 639

e-mail:                            jozinko.lovas@centrum.sk

Klub Michalovce

predseda:                         pplk.v.v. MUDr. DOBROVOLSKÝ Ján

telefón:                           0915 901 425

e-mail:                            dobrovolsky@gecom.sk

Klub Nitra

predseda:                        mjr.v.v. Ing. Mgr. ŠKROVÁNEK Štefan

telefón:                           0905 641 097

e-mail:                            Stefan.Skrovanek@minv.sk

Klub Nitra-Zobor

predseda:                        pplk. v.v. Ing.LUSPAJ Pavel

telefón:                           0903 889 487

e-mail:                             luspaj@centrum.sk

Klub Nové Mesto n/V

predseda:                        pplk.v.v. RSDr. KRIŠTOFÍK Kamil

telefón:                            0914 191 895

e-mail:                            kifotsirkk@gmail.com

Klub Pezinok

predseda:                         plk.v.v. Ing. VIGLASKÝ Milan

telefón:                           +421 905 234 706

e-mail:                            milan.viglasky@gmail.com

Klub Piešťany

predseda:                         plk.v.v. Ing. SVETLÍK Jozef

telefón:                           0902 816 099

e-mail:                            svetlikj@t-network.sk

Klub Poprad

predseda:                         pplk.v.v Ing. OVŠÁK Václav

telefón:                           0905 368 152

e-mail:                            vaclav.ovsak@gmail.com

Klub Pov. Bystrica

predseda:                         npráp.v.v.  BAŘINKA František

telefón:                           0908 492 220

e-mail:                            zvpbrasov@gmail.com

Klub Prešov

predseda:                         pplk.v.v. Ing. PALAI Marián

telefón:                           0903 496 822             

e-mail:                            ing.palai@centrum.sk

Klub Prievidza

predseda:                         pplk.v.v. Mgr. MICHALOVIČ Miroslav

telefón:                           0918 900 448

e-mail:                             michalovic.miroslav.pd@gmail.com

                                        prievidza@zvazvojakov.sk

Klub – Ružomberok

predseda:                         pplk.v.v. Ing. CHYLA Ján

telefón:                           0948 432 013

e-mail:                             jan.chyla54@gmail.com

Klub Sereď

predseda:                         pplk.v.v. Ing. Urban Ondrej

telefón:                            0914 398 890, 0905 517 462

e-mail:                            urbanondrej@hotmail.com

Klub – Silový trojboj

predseda:                          npor. Ing. DUBNÝ Juraj

telefón:                            0960 406 261

e-mail:                              Juraj.dubny@mil.sk

Klub Spišská Nová Ves

predseda:                         pplk.v.v. Ing. JANÍČEK Ladislav

telefón:                           0911 400 598

e-mail:                            laco.janicek@gmail.com

Klub Topoľčany

predseda:                         pplk.v.v. RSDr. POLIAČIK   Ján

telefón:                           0905 644 347

e-mail:                            kvd.topolcany@gmail.com

Klub Trenčín

predseda:                       plk. .v.v. Ing. SKYBA Ján

telefón:                           0902 806 391

e-mail:                            vojenvetn@gmail.com

jan.skyba@centrum.sk

Klub Zvolen

predseda:                         pplk.v.v. Ing. KOSA Bohumil

telefón:                           0902 524 345

e-mail:                            bohuskosa@gmail.com

Klub Žilina

predseda:                         plk.v.v. RSDr. DROTÁR Juraj

telefón:                           0904 576 204

e-mail:                            juraj.drotar@hotmail.com

 

Štefan Javorík, foto: archív ZV SR

Pridaj komentár