Kampaň EUROMIL-u za spravodlivé odmeňovanie vojakov

Vzhľadom na fakt, že EUROMIL si je vedomý toho, že zvýšenie rozpočtu na obranu nemusí nevyhnutne znamenať zvýšenie platov a príspevkov vojenského personálu, rozhodol sa spustiť kampaň, pričom využíva situáciu mierneho navýšenia rozpočtu na obranu krajinami EÚ na to, aby sa investovalo aj do  vojenského personálu.

Počas kampane sa EUROMIL bude zasadzovať za to, aby vojenský personál dostal aspoň plat, ktorý je porovnateľný s úrovňou platieb vo verejnej správe.  EUROMIL uznáva, že v európskych štátoch existujú rôzne úrovne platov, a preto požaduje, aby platy vojenského personálu boli v každom európskom štáte porovnateľné aspoň so mzdami pracovníkov verejného (civilného) sektora v porovnateľných pozíciách a oblastiach v danom štáte.

EUROMIL sa okrem toho domnieva, že nízke mzdy sú značnou prekážkou pri nábore nového personálu do ozbrojených síl. Zvyšovaním platov sa môže zvýšiť atraktívnosť vojenskej kariéry a mohlo by sa prijať viac personálu, čím by sa ozbrojené sily stali zaujímavým zamestnávateľom.

Plk. v.v. Ing. Ján Paulech, štatutár a 2. viceprezident ZV SR

Pridaj komentár