Slávnostné prevzatie symbolickej hrudy

Na základe pozvania čelných predstaviteľov mesta Humenné sme sa dňa 16.12.2019 zúčastnili symbolického odovzdania hrudy z pietneho miesta pamätníka  padlých sovietskych vojakov z obdobia 2. svetovej vojny. Túto hrudu si boli osobne prevziať zástupcovia konzulátu Ruskej federácie v Bratislave. Táto symbolická hruda bude uložená v novopostavenom pamätníku padlých vojakov pri príležitosti 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Moskve s označením, že táto hruda pochádza z mesta Humenné.

 

V úvode pietneho aktu zazneli hymny Ruskej federácie a Slovenskej republiky. Nasledoval akt kladenia vencov, príhovory zástupcov ruskej ambasády a primátora mesta Humenné. Odovzdaním symbolickej hrudy a vzdaním úcty minutou ticha padlým vojakom tento pietny akt bol ukončený.

Vladimír Cibuláš, predseda Klubu ZV SR Humenné

Pridaj komentár