Členská schôdza a záverečné koncoročné posedenie Klubu ZV SR Humenné

Tak ako v každej organizácií tak aj v našom klube záver kalendárneho roka už tradične využívame na záverečné hodnotenie splnenia ročného plánu, ale hlavne na spoločné posedenie členov klubu  pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Dňa 14.12.2019 sme v klube v súlade s plánom práce zorganizovali rokovanie členskej schôdze klubu a koncoročné posedenie členov klubu. Medzi sebou sme privítali vzácneho hosťa – veliteľa 2. mechanizovanej brigády v Prešove – brigádneho generála Ing. Vladimíra Kubaňa. Návšteva to bola o to vzácnejšia, že pán veliteľ mnoho členov klubu osobne poznal. Svoju  profesionálnu kariéru začal práve v našom 103. tankovom pluku.

 

Po  vykonanej členskej schôdzi, kde sme sa hlavne zamerali na prerokovanie  možných opatrení plánu práce na rok 2020, schválenie výšky členského príspevku na rok 2020. V závere členskej schôdze sme  spoločne  zablahoželali jubilantom, ktorí sa svojho jubileá dožívajú práve v závere roka. Po ukončení oficiálnej časti nasledovalo záverečné koncoročné posedenie členov klubu. V neformálnej diskusií sme  sa s naším hosťom  dohodli aj na niektorých postupoch klubu a velenia mechanizovanej brigády. V  atmosfére spomienok na spoločné roky a v  duchu blížiacich sa vianočných sviatkov čas nekompromisne bežal.

Pretože takéto spoločné stretnutie členov nášho klubu bolo v tomto roku  posledné, úprimným prianím veselého a šťastného prežitia  blížiacich sa Vianoc a Nového roka sme sa rozlúčili.

Vladimír Cibuláš, predseda Klubu ZV SR Humenné

Pridaj komentár