Tradičné predvianočné posedenie členov Klubu ZV SR Piešťany

Klub ZVSR Piešťany 12.12.2019 zorganizoval tradičné predvianočné posedenie, ktoré sa uskutočnilo vo vianočne vyzdobených stravovacích priestoroch podniku Chirana Piešťany. Na predmetnom podujatí sa zúčastnilo celkom 58  účastníkov z radov členov klubu, vrátane ich rodinných príslušníkov a pozvaných hostí. Už tradične medzi hosťami nechýbali ani členovia spolupracujúceho Klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom na čele s predsedom klubu pplk. v. v. Kamilom Krištofíkom . Ďalším z hostí bol tlačový hovorca ZVSR pplk. v. v. Štefan Javorík  a predseda Klubu vojenskej histórie ČSĽA  pán Tomáš Hanis, ktorý bol poverený zastupovať na uvedenej akcii aj riaditeľa Vojenského historického múzea pplk. Milana Kubizniaka.

 

V úvode predseda klubu plk.v.v. Jozef Svetlík privítal všetkých zúčastnených a informoval ich o tom, že ostatní z pozvaných hostí, vrátane 1.viceprezidenta ZV SR genpor. v.v. Petra Vojteka, poďakovali za pozvanie a ospravedlnili sa za svoju neúčasť. Navyše poslankyňa NR SR pani Magdalena Kuciaňová  zaslala pozdravný mail a vianočné blahoželanie , ktoré si zúčastnení s pozornosťou a vďakou vypočuli.

V ďalšom priebehu podujatia boli účastníci v stručnosti zoznámení so závermi mimoriadneho zasadania členov Prezídia, Predsedníctva ZR a  Kontrolnej komisie ZV SR zo dňa 10.januára 2019 a  mailovou správou predsedu  Klubu ZV SR Prešov, ktorej obsahom bola výzva na pomoc členovi prešovského klubu pánovi pplk. Květoňovi a jeho rodine, ktorých postihol 6.12.2019 tragický požiar v Prešove. Členovia Klub ZV SR Piešťany jednohlasne odsúhlasili finančnú pomoc, ktorá bude v najbližších dňoch zaslaná  na účet pána Květoňa.

Následne, po ďakovných  príhovoroch hostí boli počas celého zvyšku posedenia, za sprievodu živej hudby Vavrinecká trojka, servírované taniere plné zabíjačkových špecialít, ktoré pripravila  cateringová spoločnosť pána Petra Majerika. O kvalite výrobkov svedčí aj skutočnosť, že niektorí účastníci si zakúpili zabíjačkové výrobky aj domov na predvianočný stôl.

Plk. v.v. Ján Paulech, foto: Štefan Javorík

Pridaj komentár