Spoločenské stretnutie členov a sympatizantov klubu Zvolen pri príležitosti sviatku svätej Barbory patrónky delostrelcov a stretnutie s jubilantmi za rok 2019

Tejto každoročnej akcie sa dňa 26. 11. 2019 zúčastnilo 27 členov a sympatizantov nášho klubu.

Zablahoželali sme k 75. narodeninám pplk. v.v. Ing. Noskovi Štefanovi zo Závadky nad Hronom.

Ďalším jubilantom s rovnakým výročím 75-tých narodenín bol plk. v.v. Ing. Piaček Dušan ktorý nás poctil návštevou s manželkou zo Zvolena.

Tešíme sa, že do našej spoločnosti prichádzajú aj vdovy a vdovci našich zosnulých kolegov a priateľov.

Vyzdvihujem účasť jubilantov: plk. Ing. v.v. Csontos Štefan – 70 rokov, pplk. Ing. v.z. Brveník Jozef – 55 rokov.

Atmosféra tradične priateľská niesla sa v duchu spomienok na spoločne prežité roky v Armáde.

Pridaj komentár