75. výročie oslobodenia mesta Humenné

           V utorok, 26. novembra, uplynulo presne 75 rokov odkedy sa Sovietskej armáde podarilo vyhnať z Humenného nemeckých okupantov. Tento významný dátum si čelný predstavitelia mesta ako aj obyvatelia mesta Humenné pripomenuli pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku vďaky.

Slávnostný sprievod, ktorý sa za zvukov Mestského dychového orchestra Chemlon presunul od Mestského úradu k Pamätníku vďaky, vzdal úctu tým, ktorí bojovali za našu slobodu a za pokojný život v mieri. Účastníci zhromaždenia si na tomto mieste tak uctili obete vojny položením vencov, kvetov a príhovormi. Po minúte ticha zazneli centrom mesta tóny slovenskej hymny a hymny Ruskej federácie.

Pietneho aktu sa zúčastnili zástupcovia miestnej samosprávy na čele s primátorom mesta Milošom Meričkom, predstavitelia štátnej správy, v zastúpení Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku tu bol atašé Nikita Griščenko, zástupcovia Oblastných výborov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, spoločenských organizácii pôsobiacich na území mesta, ale aj verejnosť a pamätníci týchto udalostí. Za klub ZV SR Humenné sa tohto slávnostného aktu zúčastnil predseda klubu spolu s p. Jánom Ivančom, p. Jaroslavom Tokárom a p. Richardom Sklárom.

Vladimír Cibuláš, predseda klubu ZV  SR Humenné

Pridaj komentár