Deň vojnových veteránov na vojenskom cintoríne Trenčín-Kubra

Deň 11. november je pre nás vojakov veľmi dôležitý deň. Krátko po tom, ako sme si pripomenuli Pamiatku zosnulých si pripomíname obete vojen.  

Dňa 11. novembra 1918 bolo po štyroch rokoch krvavých bojov vo vlakovom vozni v Compiègne vo Francúzsku podpísané prímerie, ktoré začalo platiť o 11. hodine a 11. minúte. Všetci si vtedy mysleli, že také hrôzy, ako sa udiali v tejto Veľkej vojne, sa už nemôžu zopakovať.

  V nej proti sebe stálo 70 miliónov vojakov, na bojiskách ich padlo 10 miliónov a 8 miliónov bolo vyhlásených za nezvestných. V zajateckých táboroch zomrelo ďalších 6 miliónov zajatcov. Zranenia utrpelo viac ako 21 miliónov vojakov a 6 miliónov z nich zostalo zmrzačených. Nesmieme zabudnúť ani na straty civilného obyvateľstva, ktoré sa odhadujú na vyše 10 miliónov ľudí.

Táto vojna priniesla prvýkrát v masovom meradle použitie guľometov, plameňometov, zákopovú taktiku, chemické bojové látky, letectvo a ponorky.  

Dôsledky 1. svetovej vojny boli pre Nemecké cisárstvo, Rakúsko-Uhorsko a Osmanskú ríšu fatálne. Prekreslili sa hranice týchto štátov a samotné Rakúsko–Uhorsko zaniklo. Na jeho troskách vznikli nové, slobodné štáty, medzi nimi aj Československo.

Veľká vojna sa až neskôr, keď si ľudstvo, žiaľ, túto strašnú skúsenosť zopakovalo, začala nazývať Prvou svetovou vojnou. Deň 11. november sa začal pripomínať ako Deň prímeria a v roku 1926 sa zmenil na Deň vojnových veteránov. V tento deň si teda pripomíname a uctievame obete všetkých vojen.

V niektorých krajinách nazývajú Deň vojnových veteránov Dňom červených makov. Kvet vlčieho maku má pôvod v básni In flanders field (Na flámskych poliach), ktorú v roku 1915 napísal kanadský chirurg John McCrae ako reakciu na vojnové hrôzy a zem nasiaknutú krvou padlých vojakov. V roku 1929 potom prijali vojnoví veteráni kvet červeného maku ako svoj symbol. Tento symbol pretrváva dodnes a vyjadruje spomienku na všetkých, ktorí padli alebo bojovali vo vojnových konfliktoch.

Túto pamiatku sme si pripomenuli aj na vojenskom cintoríne Trenčín-Kubra, na mieste posledného odpočinku 771 vojakov – obetí Veľkej vojny. Svoj večný sen ďaleko od rodného kraja tu sníva 338 Čechov a Slovákov, 122 Rumunov, 112 Maďarov, 86 príslušníkov ruskej armády, 54 Poliakov, 24 Talianov, 17 Turkov, 11 Rakúšanov, štyria Nemci a traja neznámi. Sú to vojaci, ktorí zomreli v Trenčíne v Poľnej záložnej vojenskej nemocnici a Župnej nemocnici.

Vojakov pochovávali prvý rok vojny na všeobecnom cintoríne (mestský cintorín pod juhom) a aj na židovskom. Mesto ale zo strachu pred infekciami (takmer všetci vojaci zomreli na infekčné choroby), protestovalo proti vozeniu mŕtvych ulicami mesta a preto v júni 1915 otvorili tento „Cintorín hrdinov“ v Kubranskom chotári – v Zábraní. Posledný vojak bol na tomto cintoríne pochovaný už po vojne 13. novembra 1918. Celkovo bolo pochovaných na tomto cintoríne o 153 vojakov viacej. Išlo o príslušníkov Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov. Títo boli v roku 1925 exhumovaní a ich ostatky sú uložené na mestskom cintoríne v Srbskej kaplnke.

Objekt cintorína sa podarilo vďaka iniciatíve Klubu generálov SR, najmä hlavného organizátora a koordinátora gen. Pavla Honzka, obnoviť a vlani k 100. výročiu ukončenia 1.svetovej vojny ho odovzdať MO SR. Úsilie všetkých, ktorí sa obnove podieľali bolo ocenené i tým, že tento cintorín bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

Na oslavách v Trenčíne-Kubre sa zúčastnilo množstvo hostí: poslanec NR SR a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, za MO SR riaditeľ sekcie obrany, výstavby OS a obranného plánovania brig.gen.Ing. Slavomír Staviarsky, zástupca veliteľa Pozemných síl OS SR brig.gen.Ing. Karol Navrátil, vojaci Posádky Trenčín, viacero vojenských pridelencov, členov Klubu generálov SR, obyvateľov, žiakov a pozostalých po zahynutých vojakoch.  Za Zväz vojakov sa zúčastnili za prezídium prezident pplk.v.v. Eugen Bitera, 1.viceprezident genpor.v.v. Peter Vojtek, tajomník pplk.v.v. Marián Mjartan, pplk.v.v. Miroslav Malay, delegácia Klubu vojenských veteránov ZV SR Trenčín vedená predsedom plk.v.v. Jánom Skybom a delegácia Klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom pplk.v.v. Kamilom Krištofíkom.   

Oslavy prebehli za vysokej účasti a v peknom slnečnom počasí. Účastníci sa rozchádzali so želaním:

 

 

          „Pokoj všetkým padlým, mier všetkým žijúcim.“

 

 

 

 

 

Pridaj komentár