Zomrel generálplukovník v.v. Ing. Jozef Tuchyňa, niekdajší náčelník generálneho štábu a minister vnútra SR

     Jozef Tuchyňa sa narodil 11. novembra 1941 v Krásnej Vsi, okres Bánovce nad Bebravou. Po absolvovaní Jedenásťročnej strednej všeobecnovzdelávacej školy v roku 1958 študoval do roku 1963 na Ženijnom technickom učilišti v Bratislave. Potom ako vojak z povolania začal vo funkcii veliteľa čaty 15. motostreleckej divízie a do roku 1974 vykonával aj iné veliteľské funkcie.

     V rokoch 1974 – 1977 študoval na Vojenskej akadémii Antonína Zápotockého v Brne, ktorej absolvovaním (na odbore veliteľsko-štábnom vševojskovom) získal titul inžinier. Potom do roku 1982 zastával odborné funkcie operačnej prípravy na veliteľstve 13. tankovej divízie a veliteľstve Východného vojenského okruhu.

     V rokoch 1982 až 1984 študoval na Vojenskej akadémii Generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR v Moskve (smer operačno-strategický). Potom bol náčelníkom štábu a neskôr veliteľom 13. tankovej divízie. Od roku 1988 bol zástupcom veliteľa Východného vojenského okruhu a od roku 1989 náčelníkom štábu – 1. zástupcom veliteľa Východného vojenského okruhu. V novembri 1990 sa stal veliteľom Východného vojenského okruhu.

     V roku 1992, keď bol vymenovaný za ministra vnútra SR, ho prepustili zo služobného pomeru vojaka z povolania. V máji 1994 sa opäť stal vojakom z povolania a zastával funkciu poradcu ministra obrany SR. Od 1. septembra 1994 bol vo funkcii náčelníka Generálneho štábu Armády SR.

     Generálmajorom sa stal v roku 1988, generálporučíkom v roku 1991 a do hodnosti generálplukovníka bol povýšený v roku 1993. V roku 1998 odovzdal funkciu náčelníka Generálneho štábu Armády SR a odišiel do dôchodku

     V roku 1998 vstúpil do politiky na kandidátke SDĽ a bol zvolený za poslanca Národnej rady SR a do roku 2002 vykonával funkciu popredsedu branno-bezpečnostného výboru.

                                                                              Česť jeho pamiatke!

Pridaj komentár