XVIII. ročník Medzinárodných streleckých pretekov v Kežmarku

Pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania , 20.výročia vzniku Klubu vojakov Kežmarok a pri príležitosti  26.výročia Ozbrojených síl Slovenskej republiky bol dňa 20. septembra 2019 v Kežmarku na krytej strelnici Majer pod lesom vykonaný XVIII. ročník Medzinárodných streleckých pretekov v streľbe  z ručných zbraní. Zároveň to  bol   VII. ročník súťaže o Putovný pohár prednostu Okresného úradu Kežmarok.

 Aj keď sa jednalo o pamätný deň Ozbrojených síl, Ozbrojené sily  SR takúto súťaž nepodporujú.  Zväz vojakov SR klub Kežmarok oslovil predstaviteľov štátnej a verejnej správy, občianske združenia a kluby mesta a okresu Kežmarok. V spolupráci s Okresným úradom Kežmarok, s občianskym združením „Vojenský priestor  Javorina“ . Hlavným  partnerom pre túto súťaž bola „Vojenská podporná nadácia“.

Strelieb sa zúčastnilo 25 trojčlenných družstiev , z toho 13 družstiev Klubov Zväzu vojakov . Ďalšie družstvá boli príslušníci policajného zboru, zástupcovia mesta a okresu Kežmarok a hostia, ktorí sa zúčastnili  Medzinárodnej súťaže. Zo zahraničia  sa jednalo  o 4 družstvá Vojakov Rezervy z mesta Bochňa , Liga obrany kraja z Olkucza a Mechova.Všetko z Poľska. Celkom sa akcie zúčastnilo 85 osôb.

Najlepšie výsledky v družstvách dosiahlo – družstvo KV Kežmarok – PIVO. (počet bodov 283), druhé miesto obsadilo družstvo KV Martin Podháj (počet bodov 282), tretie miesto obsadilo družstvo KV Košice  (počet bodov 280) .

Najlepšie výsledky v jednotlivcoch  – muži dosiahol mjr.v.v.VEREŠPEJ z družstva KV Kežmarok, počet bodov 97.

 Najlepšie výsledky v streľbe z Sa.vz.58 dosiahol mjr. v.v. Machala Jan z družstva  KV Martin Podháj,   (počet bodov 50).

Najlepšie výsledky v jednotlivcoch – ženy dosiahla p. Jadviga Matysik z družstva LOK Mechov – Poľsko  (počet bodov 99).

Najlepšie výsledky v medzinárodnej súťaži v družstiev – dosiahol Klub Rezerwistov Bochňa – Poľsko (počet bodov 285).

Putovný pohár prednostu OÚ Kežmarok  VII. ročník si v roku 2019 si odnieslo družstvo KV Kežmarok- PIVO .

            Samotná súťaž bola vykonávaná v krásnom prostredí krytej strelnice Majer pod lesom Ľubica za krásneho slnečného počasia, čo prispelo k pohode strelcov. Obohatením programu bola ukážka ručných  zbraní Československej armády zo zbierky p. KOTORU. Na podujatí sa zúčastnil prednostka OÚ Kežmarok p. HAVIROVÁ

 Po streľbách nechýbalo ani občerstvenie v podobe dobrého guľášu z diviny. prítomným za účasť a zdarný priebeh celého podujatia, menovite sa poďakoval všetkým,  ktorí sa podieľali na organizácii a na riadení medzinárodnej streleckej súťaže.

 

Tajomník KV Kežmarok pplk. v.v. Ing. Ivan Lučanský.

Pridaj komentár