Oslavy 75. výročia SNP v Kežmarku

Dňa 25. augusta 2015 si obyvatelia Kežmarku pripomenuli 75. výročie začiatku Slovenského národného povstania. Pri tejto významnej príležitosti sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku popravených vojakov a partizánov na nádvorí Kežmarského hradu.

Pietneho aktu, spojeného s položením vencov, sa okrem občanov mesta Kežmarok zúčastnili aj zástupcovia štátnej, verejnej správy a miestnej samosprávy, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, členovia Klubu vojakov Kežmarok a zástupcovia politických strán a občianskych združení pôsobiacich v meste Kežmarok.

Všetkých hostí privítal na hrade v Kežmarku predseda ZO SZPB Kežmarok pplk. v. v. JUDr. Milan Janeček. Účastníci osláv položením vencov na tomto pietnom mieste vzdali hold a úctu všetkým padlým a popraveným, ktorí obetovali svoje životy za našu slobodu.

Program osláv potom pokračoval za hradom kde prebiehala ukážka bojov, ktorú predviedli desiatky členov z viacerých klubov, ako napríklad Tatry, Krasnogvardejci a Tatranskí vlci. Ich dobovú výzbroj si mohli návštevníci poťažkať a obzrieť zblízka. Na oslavách sa ďalej predviedli s ukážkou Hasičského a  záchranného zboru Kežmarok.

Kežmarské oslavy 75. výročia SNP vyvrcholili podvečer kultúrnym programom, a zapálením partizánskej vatry pred hradom.

mjr. v.v. Ing Ján Verešpej

Pridaj komentár