Rozhodnutie Európskeho výboru pre sociálne práva

EUROMIL dňa 14. júna 2019 informoval svojich členov o nedávnom rozhodnutí Európskeho výboru pre sociálne práva (EVSP), ktorým sa znovu uznáva právo na odborovú organizáciu pre vojenský personál, vrátane práva na štrajk!

 EVSP vypracoval analýzu sťažnosti talianskej Všeobecnej konfederácie práce proti Taliansku, ktorá sa týka porušenia práv pracovníkov finančných orgánov talianska , ktorí majú vojenský štatút, a zistil porušenie sociálnej charty, menovite článku 5 (založenie a členstvo v odborovej organizácii) a článku 6,bod 2 (rokovanie o kolektívnych zmluvách) a bod 4 (štrajk). Rozhodnutie EVSP bolo zverejnené 7. júna 2019.

EUROMIL pripomína, že tento dohliadajúci orgán EÚ uznal právo vojakov na odborovú organizáciu  po prvý raz vo februári 2018 (keď sa rozhodnutie stalo verejným)  v prípade, keď EUROMIL podal sťažnosť  proti Írsku za to, že írske vojenské združenia mali len obmedzené právo na odborovú organizáciu, vrátane práva byť členom  zastrešujúcej odborovej organizácie, akou je napríklad Konfederácia odborových zväzov Írska.

EUROMIL poukazuje na skutočnosť, dané rozhodnutie nie je len úspechom pre taliansky vojenský personál, ale pre všetkých príslušníkov ozbrojených síl v Európe. Je to dôležitý krok smerom k plnému uznaniu práva na slobodu združovania príslušníkov ozbrojených síl. Európska sociálna charta by sa mala interpretovať ako uznanie odborov pre vojenský personál. Predmetné rozhodnutie posilňuje argumenty, ktoré využívajú združenia v celej Európe a ktoré požadujú plné práva odborových zväzov. EUROMIL týmto nedávnym rozhodnutím Európskeho výboru pre sociálne práva (EVSR) znovu apeluje na krajiny EÚ, v ktorých vojenský personál nemá v plnej miere právo na slobodu združovania sa a práva odborov.

Spracoval a preložil: plk. v.v. Ing. JÁN PAULECH

Pridaj komentár