Odovzdanie Hviezdy ZV SR v Partizánskom a Prievidzi

     V utorok 11.júna 2019 odovzdali 1. viceprezident ZV SR genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek  a predseda Klubu Horná Nitra mjr. Ing. Karol Brehovský naše najvyššie vyznamenanie Hviezdu ZV SR v Partizánskom a v Prievidzi.

     Najprv sme navštívili Mestský úrad v Partizánskom, kde ocenenie za dlhoročnú podporu nášho Klubu Horná Nitra, za aktivitu a činnosť v oblasti rozvoja a udržiavania vojenskej histórie v regióne prevzal primátor mesta pán Jozef Božik. Pán primátor nám v príjemnom rozhovore opísal problémy mesta, jeho rozvoja a akým spôsobom dosahujú transparentnosť pri obstarávaní zákazok a hospodárení s rozpočtom.

     Poobede sme sa presunuli na Mestský úrad v Prievidzi, kde sme Hviezdu ZV SR odovzdali pani primátorke Kataríne Macháčkovej. Pani primátorka nám takisto poďakovala za ocenenie a vyjadrila presvedčenie, že spolupráca s našim združením bude úspešne pokračovať i v budúcnosti. V priateľskom rozhovore sme si vymenili názory na súčasnú situáciu na Slovensku, na problémy mestskej samosprávy i výzvy súčasnej domácej politiky.  

     Vynikajúce vzťahy v tomto regióne sú výsledkom práce a aktivít nášho Klubu Horná Nitra. Zvlášť potešujúce je, že je to klub zložený výhradne z mladých ešte slúžiacich profesionálnych vojakov z útvaru v Zemianskych Kostoľanoch. Je to dobrá správa, pretože v mladých profesionálnych vojakoch je budúcnosť nášho Zväzu. Klub Horná Nitra je nielen príkladom pre tých starším ale i motívom pre ostatných ešte slúžiacich profesionálnych vojakov.

Pridaj komentár