Posedenie pri guláši

Bankov je najstaršou rekreačnou lokalitou v okolí Košíc. Za oddychom k liečivým prameňom tam chodili Košičania už pred viac ako tristo rokmi. Aj keď jeho obľuba približne od konca druhej svetovej vojny postupne upadala, nadšenci sa jej dnes snažia prinavrátiť slávne časy rozkvetu.

Koncom mesiaca máj si v tejto lokalite zriadil svoju dočasnú základňu klub vojenských dôchodcov z Košíc, ktorí sa stretli, v rámci plánovaných aktivít, na posedení pri guláši.

Posedenie bolo organizované v krásnom prostredí Bistra Bankov – jedného z viacerých dostupných občerstvení tejto mestskej časti mesta Košice. Zahájené bolo prípitkom červeného vína a príhovorom predsedu klubu pána Pinku. Po tejto „oficiálnej časti“ nasledovala časť, v ktorej si prítomní mohli zakúpiť nové tričká s logom klubu a porozprávať sa o svojich radostiach, starostiach a zaspomínať na časy minulé.

Kuchárskymi zručnosťami pri varení guláša sa predviedli, ako už to býva tradične, manželia Pinkovi.

Všetci prítomní sa zhodli v konštatovaní, že guláš a celá akcia boli výborné a už teraz sa tešia na ďalšiu takúto akciu.

 

Pridaj komentár