Stretnutie Prezidenta EUROMIL-u s predstaviteľmi ZV SR

 

     V piatok 31.mája 2019 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie 1. viceprezidenta ZV SR genpor.v.v. Ing. Petra Vojteka a 2. viceprezidenta ZV SR plk.v.v. Ing. Jána Paulecha s prezidentom  EUROMIL-u pánom Emmanuelom JACOBOM, ktorý sa ako pozorovateľ zúčastnil jarného zasadnutia Parlamentného zhromaždenia NATO, ktoré sa konalo v dňoch 1.-3. júna v Bratislave.

Prezident EUROMIL-u vyjadril potešenie z predmetného neformálneho stretnutia a informoval o súčasnej situácii v EUROMIL-e po 119.rokovaní Prezídia EUROMIL-u, ktoré sa zaoberalo mimo iného aj náborom a udržaním profesionálnych vojakov v ozbrojených silách členských štátov EU. Poukázal aj na rastúci vplyv jednotlivých členských organizácií EUROMIL-u na legislatívu a sociálnu oblasť vojakov, na význam spolupráce s ombudsmanom pri presadzovaní práv vojakov, informoval o rozhodnutiach medzinárodných súdov v prospech práva vojakov združovať sa v odborových organizáciách.

Predstavitelia ZV SR informovali prezidenta EUROMIL-u o aktuálnej situácii v ZV SR, o našich iniciatívach i o výsledkoch rokovania ostatného Prezídia a  Zväzovej rady ZV SR v Ružomberku. Podporil našu snahu o užší dialóg s rezortom obrany a vnútra v otázkach sociálneho zabezpečenia. Na príkladoch v susedných krajinách nám ukázal cestu, ako dosiahnuť potrebnú úroveň vzťahov a zvýšiť vyjednávaciu pozíciu ZV SR. Jedna cesta je dosiahnuť vznik odborovej organizácie vojakov, čo v súčasnej situácii na Slovensku i v Ozbrojených silách SR môže byť veľmi dlhý a komplikovaný proces. Druhá cesta je spolupráca s ombudsmankou, či celým spektrom politických strán, aby sa dosiahla a zákonne zakotvila požadovaná forma spolupráce rezortu obrany a ZV SR. Pretože spolupráca rezortu obrany je dnes v podstate redukovaná iba na podporu organizácií spolupracujúcich s rezortom a to iba na základe Zmlúv o spolupráci, ktoré sú pre každú organizáciu prakticky identické. Požiadali sme pána Jacoba, aby v rámci rokovaní Parlamentného zhromaždenia NATO kontaktoval slovenskú delegáciu, informoval ich o našej organizácii a pokúsil sa dohodnúť stretnutie s relevantnými predstaviteľmi SR.

V nedeľu 2. júna 2019 nás mailom informoval o úspešnosti jeho rokovania so slovenskými predstaviteľmi, vrátane potrebných kontaktov. Teraz bude na Prezídiu ZV SR, aby sme dané informácie využili v prospech naplnenia cieľov a smerovania ZV SR, k čomu je pán Emmanuel Jacob a  predstavitelia Výkonného výboru EUROMIL-u naďalej pripravení nášmu zväzu napomáhať.

Hlavnými témami jarného zasadnutia Parlamentného zhromaždenia NATO boli vzťahy s Ruskom, dopady rastu vplyvu Číny, budúcnosť kontroly zbrojenia, umelá inteligencia a kybernetická bezpečnosť. Zasadnutia sa zúčastnilo viac ako 300 poslancov z parlamentov 28 členských štátov NATO a niekoľko pozorovateľov, vrátane predstaviteľa EUROMIL-u.

Prezidentka Parlamentného zhromaždenia NATO Madeleine Moon konštatovala, že NATO ako aj celá Európa sa momentálne nachádzajú vo zvláštnom období. „Čelíme novým hrozbám, ako sme to videli v Gruzínsku a na Ukrajine,“ povedala s tým, že v tejto súvislosti bolo potrebné zmobilizovať obranné kapacity aliancie. Ohrozenie však podľa Moon môže prísť aj z politickej oblasti. „Každý rozmýšľa o NATO iba v súvislosti s jeho bojovou silou,“ skonštatovala s tým, že tá musí byť podporená hodnotami. „Bez demokracie, vlády zákona, našich záväzkov v oblasti ľudských práv alebo snahy bojovať proti korupcii sme ničím,“ dodala pani Moon.

Pridaj komentár