Účasť 2. viceprezidenta ZV SR na vyhodnotení výcvikového roku 2018 vo VÚ 4444 Hlohovec

Dňa 27.2.2019 sa 2. viceprezident ZVSR plk. v.v. Ing. Ján Paulech zúčastnil na vyhodnotení výcvikového roku 2018 vo VÚ 4444 Hlohovec. Vo svojom vystúpení ocenil výsledky dosiahnuté vojenským útvarom v minulom roku, ako aj dlhoročnú spoluprácu so ZV SR, najmä Klubom vojenských dôchodcov Piešťany pri prezentovaní ozbrojených síl  na verejnosti  počas celospoločenských akcií organizovaných klubom Piešťany. Okrem prezentácie 2. viceprezident zväzu informoval prítomných príslušníkov veliteľského zboru o cieľoch, úlohách a zámeroch ZV SR v prospech  profesionálnych vojakov a ich rodín v pracovnej i sociálnej oblasti na národnej a medzinárodnej úrovni. Uvedeného podujatia sa zúčastnila aj veliteľka Brigády bojového zabezpečenia PS OS SR. Niektorí účastníci prejavili záujem o podmienky členstva v ZVSR.

 

Plk. v.v. Ing. Ján Paulech, 2.viceprezident ZV SR

Pridaj komentár