Dobrá správa pre členov ZV SR – až 40% zľava v zariadeniach spoločnosti HOREZZA, a.s.

11. apríla 2019 bola v priestoroch Hotela Granit Piešťany – kúpeľný ústav podpísaná Zmluva o spolupráci  medzi spoločnosťou HOREZZA, a.s. a Zväzom vojakov Slovenskej republiky.  Za spoločnosť HOREZZA, a.s. a jej prevádzky: Hotel Granit Piešťany – kúpeľný ústav, Hotel Tatranské Zruby – klimatické kúpele a Hotel Granit Smrekovica zmluvu podpísala generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva Ing. Miloslava Slížová, MBA, za ZV SR prezident zväzu pplk. v.v. Ing. Eugen Bitera. Na akte podpísania zmluvy sa zúčastnili aj: riaditeľ Hotela Granit Piešťany Ing. Vladimír Bakita, právnik spoločnosti Mgr. Peter Kišš, tajomník zväzu pplk. v.v. PhDr. Marián Mjartan a tlačový hovorca zväzu pplk. v.v. Mgr. Ing. Štefan Javorík.

 

Podpísanie zmluvy sa uskutočnilo v príjemnej a priateľskej atmosfére, na čom mal veľkú zásluhu tajomník zväzu pplk v.v. PhDr. Marián Mjartan, ktorý v jej prípravnom období vyrokoval s predstaviteľmi spoločnosti veľmi výhodné zľavy pre členov ZV SR v ich zariadeniach. Treba však vyzdvihnúť aj maximálnu ústretovosť a ochotu predstaviteľov spoločnosti pri zapracovaní požiadaviek zväzu do uvedenej zmluvy. S jej obsahom sa zatiaľ môžete zoznámiť z priloženej fotokópie v tomto článku. O niekoľko dní bude uložená aj vo formáte .pdf  pod tlačidlom Zväz VOJAKOV SR na vrchnej lište v rubrike Dôležité dokumenty. Zo zmluvy okrem iného vyplýva, že všetky zľavy a výhody uvedené v nej sa vzťahujú na členov ZV SR, ktorí sa po dohodnutom termíne v jednotlivých zariadeniach preukážu platným členským preukazom zväzu a zaplateným členským príspevkom v danom roku (podrobnosti sú uvedené v zmluve).

O príjemnej a priateľskej atmosfére pri podpísaní zmluvy svedčí aj skutočnosť, že po jej podpísaní predstavitelia spoločnosti HOREZZA, a.s. pripravili pre zástupcov ZV SR krátku prehliadku nedávno zrekonštruovaných priestorov Hotela Granit Piešťany.

Ak sa chcete inšpirovať kúpeľnou liečbou v dvoch zariadeniach spoločnosti HOREZZA, a.s., kliknite na: granit-brozura-kupele-FIN-WEB

Štefan Javorík, foto: -šj-

Pridaj komentár