Výročná členská schôdza Klubu ZV SR Nitra – Krškany

Tri dni pred MDŽ sa na svojej výročnej členskej schôdzi zišli aj členovia a sympatizanti Klubu ZV SR Nitra – Krškany v kasárňach, kde dnes sídli 12. mechanizovaný prápor. Počet zúčastnených však do značnej miery ovplyvnilo nepriaznivé počasie a chrípka. Náplňou schôdze bolo okrem klasického programu aj zablahoželanie prítomným ženám k ich sviatku a  gratulácia dvom jubilantom: 70-ročnému Jánovi Svrčkovi a 65-ročnému Jozefovi Androvičovi.

Naše zhromaždenie pozdravili aj prítomní hostia: 1. viceprezident ZV SR genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek, zástupca veliteľa nitrianskej plrb pplk. Jozef Paňko s por. Vavricom a čat. Ostrovskou zo Skupiny vnútorného riadenia.  Z VÚ 1046 to bol zástupca veliteľa mjr. Janovics a kpt. Dragijský – duchovný a zároveň dôstojník pre styk s verejnosťou.

Po formálnych bodoch programu schôdze a po gratuláciách sa rozvinula diskusia, v ktorej  členovia klubu boli vyzývaní k intenzívnejšiemu „zbieraniu“ 2%-ných čiastok z daní, využívaniu možností zúčastňovať sa na akciách družobných klubov a inštitúcií v regióne, ale aj oboch vojenských útvarov v posádke Nitra.

V diskusii odzneli aj návrhy genpor. v.v. Ing. Vojteka, aby sa klub pokúsil získať dotácie od primátora Nitry, pretože existujú i takéto možnosti a tiež podal návrh na zlúčenie oboch nitrianskych klubov ZV SR – Krškany a Zobor. Prítomní komentovali jednotlivé príspevky a diskusia sa krútila aj okolo valorizácie výsluhových a vdovských vojenských dôchodkov.

Atmosféra na stretnutí a nálada prítomných hostí i domácich členov klubu boli na výbornej úrovni.

Štefan Škrovánek, predseda Klubu ZV SR Nitra – Krškany

Pridaj komentár