Jarné oslavy v klube Zvolen 20.3. 2019

 

Jarná oslava v klube 20.marca 2019

Dňa 20 marca 2019 sme sa stretli pri oslave menín Jozefov. Týchto bolo v klube pred časom až sedem a zostali už len traja. Ďalší oslávili narodeniny a meniny z nich okrúhle narodeníny pán Gonda (rovných 90), panie Žofia Valúchová a Marta Lizoňová (100-25). Ďalšími oslávencami boli páni Remenec, Haluška, Korytár, Kosa, Debnárik a panie Dobiášová, Žiaková a Janišová.

K občerstveniu boli k dispozícii bohaté a chutné obložené misy.

Ako pripomenutie fašiangov pripravila vyprážané šišky s marmeládou pani Gitka Pavlíková.

Po hromadnom prípitku predniesol pozdravný prejav pán Anton Gombár v zastúpení predsedu klubu. Ten zároveň odovzdal Čestné uznanie jubilantom pánovi Gondovi a paniam Valúchovej a Lizoňovej.

Napokon zaznelo živioo, živioo a nasledovala voľná zábava podmaľovaná reprodukovanou hudbou v réžii Ľudovíta Bokora.

Na ukončenie sme si zaspievali zopár ľudových pesničiek. K spevu sa pripojil aj pán Pavol Futák,bývalý hráč na akordeóne.

Vypili a a pojedli sme temer všetko čo nám pripravili hostitelia- jubilanti a v dobrej nálade sme sa napokon rozišli domov.

Pridaj komentár