Klub ZV SR Piešťany hodnotil rok 2018

Dňa 21. februára 2019 sa uskutočnila hodnotiaca schôdza ZV SR- KVD Piešťany v priestoroch jedálne u Majerníka, na ktorej sa z pozvaných hostí zúčastnil veliteľ posádky Hlohovec pplk. Beniak a predseda Klubu vojenskej histórie pán Hanis, ktorý zároveň zastupoval riaditeľa Vojenského historického múzea. Ostatní  pozvaní hostia sa z rôznych dôvodov ospravedlnili.

V správe o činnosti odzneli pochvalné slová za aktivity, ktoré klub Piešťany zorganizoval v osmičkovom  roku   pre svojich členov  aj  pre širokú verejnosť pri príležitosti 25. výročia vzniku SR, 100. výročia vzniku ČSR, ako aj 25. výročia vzniku OS SR. V tejto súvislosti bola vyjadrená vďaka podporným organizáciám a občianskym združeniam, ktoré sa spolupodieľali na jednotlivých podujatiach klubu. Zvlášť bola vyzdvihnutá veľmi dobrá spolupráca  klubu s KVD Nové Mesto n/ V., s posádkou Hlohovec, s predstaviteľmi hotela Granit – kúpeľný ústav, s Vojenským historickým múzeom v Piešťanoch a Klubom vojenskej histórie v Piešťanoch.

Predseda klubu v navrhovanom pláne činnosti na rok 2019 upriamil pozornosť členov okrem tradičných podujatí na plánované aktivity, ktoré súvisia s 100. výročím úmrtia M. R. Štefánika, 75.výročím SNP  a  26.výročím vzniku OS SR.  Vyjadril presvedčenie o už tradične aktívnej účasti vyššie uvedených organizácií na realizácii plánovaných aktivít klubu, ako aj želanie o väčšej účasti členov klubu a ich rodinných príslušníkov na daných aktivitách. Počas schôdze bolo  ocenených aj 16 členov klubu pri príležitosti ich životných jubileí.

Predseda klubu plk. v. v. Ing. Jozef Svetlík, foto: -jp-

 

Pridaj komentár