Rozporové konanie na MV

V súlade s Legislatívnymi plavidlami vlády gestor zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ministerstvo vnútra v dňoch 31.1. až 12.2.2019 cez Slov-Lex   na medzirezortné pripomienkovanie pre štátne orgány, ako aj verejnosť  predložilo  návrhy na legislatívne zmeny v tomto zákone, to je na zmenu valorizačného mechanizmu ktorý by mal byť na dlhšie obdobie.

V rámci  medzirezortného pripomienkovania  štátne orgány ako aj občania spolu predložili 15  pripomienok (obyčajných a zásadných) a 3 hromadné pripomienky ktorých znenie si môžete preštudovať keď cez vyhľadávač Google napíšete LP/2019/75. K predloženým pripomienka na MV SR od 13.2.2019 prebiehajú rozporové konania.

Na základe  Ing. Pavlom Badom predloženej  HP kde zástupcom verejnosti boli Dr. Milan Kolen a JUDr. Marián Ďuriana  som s  podporou 647 občanov a názoru väčšiny poberateľov VD  dňa 15.2.2019 na ministerstve vnútra obhajoval valorizáciu VD, invalidných, vdovských, vdoveckých a sirotských VD  vykonávať podľa dôchodcovskej inflácie,  alebo z 2 % z príslušného  VD zvlášť za vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov, a horských záchranárov pokiaľ by valorizácia bola príliš nízka, to čo je pre daného poberateľa VD výhodnejšie.

Na rozporvom konaní  za ministerstvo vnútra sa zúčastnili:  JUDr. Ján Nociar, PhD,  Generálny riaditeľ Sekcie personálnych a sociálnych činností a osobný úrad, plk. JUDr. Ivan Fuvaľ, Riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia a  Mgr Mária Riechbauerová.

Na rozporvom konaní za verejnosť sa zúčastnili Dr. Milan Kolen, zástupca verejnosti a  oz  Vojenský veterán Bratislava vojak , JUDr. Marián Ďurina,  Generálny sekretár  oz  Českej a Slovenskej obce delostreleckej vojak. Na základe nášho pozvania  rozporového konania sa zúčastnili  Ing. Ján Sovjak, PhD,  predseda oz vmvm vojak, JUDr. Karol Várady oz Policajt vo výslužbe a Ing. Stanislava Kováčik  výsluhová verejnosť policajt.

V duchu mandátu všetci jednotne sme zotrvali na požiadavkách vznesených  v HP a  vyslovili sme názor, ROZPOOR NEBOL ODSTRÁNENÝ. S týmto súhlasili aj predstavitelia ministerstva vnútra. Rozpor v najbližších dňoch bude riešiť Legislatívna rady vlády.

      

 K predloženému návrhu zmien v zákone o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov niektoré štátne orgány  v rámci MPK predložili niekoľko pripomienok ako aj zásadných pripomienok (valorizácia by sa mala, mohla vykonávať podľa dôchodcovskej inflácie, návrh poškodzuje domácnosti VD,  požiadavky na prepočty, údaje vychádzajú  len rezortu ministerstva vnútra, bez ostatných ozbrojencov atď.).  K uvedenému v pripomienkach, v zásadných pripomienkach a v HP verejnosti ktorú som obhajoval,  je ministerstvo vnútra povinné vykonať rozporové konania a dopracovať  k nimi požadované údaje, prepočty a zdôvodnenia ku ktorým boli vznesené  pripomienky a odstrániť rozpory vrátene našej HP, kde rozpor nebol odstránený. Ministerstvo vnútra musí obhájiť svoj predložený návrh, odstrániť rozpory, čo je ťažké,  obtiažne a zložité.

Predpokladám, že v najbližších dňoch sa uskutoční zasadenie Legislatívnej rady vlády ktorá rozhodne či vznesené pripomienky a hlavne rozpory boli ministerstvom vnútra odstránené. Ak Legislatívna rada vlády dospeje k názoru, že rozpory  boli odstránené, prípadne čiastočné odstránené, až potom návrh zmien môže byť predložený na februárové rokovanie vlády. Ak Legislatívne rady vlády  dospeje k názoru, že rozpory neboli odstránené, potom návrh nepôjde na februárové  rokovanie vlády a bude ministerstvu vnútra vrátený k odpracovaniu a k odstráneniu rozporov.  Alebo, pravdepodobne bude musieť dôjsť k politickej dohode dotknutých rezortov (vnútra, financií, obrany spravodlivosti atď.),   ktoré majú VD a až potom bude prípadne možno môcť byť,  možno po úprave a doplnení predložený návrh na rokovanie vlády aj vo februári, alebo neskôr.  Vzhľadom k vzniknutej situácie je len málo pravdepodobné, že znovu pre valorizáciu VD len pre rok 2019 budú prijaté nejaké prechodné ustanovenia, ako to bolo prijaté pre rok 2018. Predpokladám, že vznesené rozpory budú nejakým spôsobom možno aj kompromismi odstránené,  aby mohli byť VD v roku 2019 a v ďalších rokoch valorizované.

Podľa môjho názoru ako aj vyjadrení  niektorých štátnych orgánov najobjektívnejšou, najschodnejšou cestou a najspravodlivejšou možnosťou je valorizáciu VD  vykonávať podľa dôchodcovej inflácie ktorá žiadnu domácnosť  VD nebude zvýhodňovať, nezvýhodňovať ani poškodzovať, čo ale v predloženom návrhu zatiaľ  tak nie je uvedené.

 Autor:   Dr. Milan Kolen 

Pridaj komentár