Výročná členská schôdza michalovského klubu ZV SR

26. januára 2019 sa uskutočnila členská schôdza michalovského klubu Zväzu vojakov Slovenskej republiky.  Michalovský klub vo svojich radoch združuje najmä bývalých príslušníkov armády, ich rodinných príslušníkov z okresov Michalovce, Sobrance a Trebišov. Rokovania sa zúčastnili:, predseda Zväzovej rady Zväzu vojakov pplk. v.v.  Mojmír Hloch, primátor  mesta Viliam Záhorčák, velitelia obidvoch vojenských útvarov:  pplk. Vincent  Cséry a pplk. Roman Bobaľ a predseda okresnej organizácie Jednoty dôchodcov p. Ján Butala.

Správu o činnosti predniesol predseda  Rady klubu p. Dobrovolský , ktorý zhodnotil prácu Klubu v od ostatnej výročnej členskej schôdze. Pripomenul skutočnosť, že michalovský klub v tomto roku oslávi 25. výročie svojho vzniku. Poukázal na akcie, ktoré Rada klubu pre svojich členov pripravila.  Veľký záujem členov bol  o turisticko-poznávacie zájazdy či už do Maďarska, ale aj po Slovensku.  V spolupráci so SZPB boli zorganizované zájazdy na pamätné miesta SNP,  či účasť na oslavách pri príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny, SNP  a oslobodenia mesta. Klub každoročne organizuje pri príležitosti výročia ukončenia 2. svetovej vojny výstup na Vihorlat, minulého roku aj výstup s prehliadkou Vinianského  hradu, je iniciátorom akcie Červené maky na počesť ukončenia 1. svetovej vojny, ktorá sa koná vždy 11. 11. o 11. hod. na mestskom cintoríne. Zorganizovali sa posedenia pre členov a rodinných príslušníkov pri príležitosti životných jubileí, MDŽ, návšteva divadelného predstavenia, návšteva kláštora v Lelesi, posedenia pri vatre na Z. Šírave, či vo vojenských priestoroch Poruba p. Vihorlatom a Valaškovce. Zo športových aktivít spomenul najmä jarné a jesenné turnaje v bowlingu. Ocenil dobrú spoluprácu so samosprávou, velením mechanizovanej brigády v Prešove a vojenských útvarov, ktoré sú v Michalovciach. Taktiež vyzdvihol spoluprácu s OV SZPB . Darí sa aj spolupráca s maďarskými kolegami v Nyíregyháze. Založením základnej organizácie Jednoty dôchodcov sa rozšírila možnosť väčšej spolupráce s okresnou organizáciou JDS. Pamätnými listami boli ocenení členovia, ktorí sa dožili okrúhleho výročia . Za dlhoročnú spoluprácu, osobný záujem a aktívnu pomoc pri organizácii života klubu na návrh Rady klubu bolo udelené vyznamenanie Hviezda Zväzu vojakov SR primátorovi mesta p. Záhorčákovi. Na záver členovia klubu zvolili Radu klubu, kontrolnú komisiu a schválili plán činnosti na rok 2019. Predsedom Rady klubu bol aj na ďalšie obdobie zvolený MUDr. Dobrovolský.

Mgr. Juraj Vetrecin

Pridaj komentár