Informačná brožúra EUROMIL-u

Priamy účastník minuloročného septembrového rokovania Prezídia EUROMIL-u v Budapešti mjr. Mgr. Zdenko Baranec nám poskytol na uverejnenie informačnú brožúru s názvom BEZPEČNOSŤ MÁ SOCIÁLNY ROZMER, ktorá bola distribuovaná počas uvedeného rokovania. Preklad brožúry do slovenského jazyka  urobil kadet Dominik Lietava z klubu ZV SR Zvolen – HRON. str. 2 Európska spolupráca v oblasti bezpečnosti a obrany 1991 – … Čítať ďalej Informačná brožúra EUROMIL-u