Tematický zájazd členov Klubu ZV SR Pezinok

Dňa 26.10.2018, z iniciatívy člena ZV SR Klub Pezinok pplk. v.v. MUDr. Ľubomíra Šušola,   absolvovali ôsmi  členovia klubu jednodňový tematický zájazd so zaujímavým celodenným programom.

Počas tematického zájazdu navštívili Masarykov dvor vo Vígľaši, absolvovali prehliadku zámku Vígľaš a navštívili Detvianske múzeum v Detve. V závere zájazdu, vo večerných hodinách,  sa zúčastnili folklórneho kultúrneho programu vo Zvolenskej Slatine.

Časovo a tematicky bol zájazd situovaný na pripomenutie si 100. výročia vzniku ČSR.

Plk. v.v. Ing. Jaroslav GARAJ

Pridaj komentár