Odhalenie pamätnej dosky v Humennom

Aby sa nikdy nezabudlo na obete a hrôzy vojen, bola pri príležitosti osláv stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny, v Humennom odhalená dňa 5. novembra 2018 nová pamätná tabuľa padlým vojakov prvej svetovej vojny na mestskom cintoríne.

Na slávnostnej spomienke sa za účasti primátorky mesta, zástupcu primátorky, vicekonzulky ruskej federácie z mesta Perm, členov klubu vojenskej histórie 194 troisko – sergeivského pešieho pluku, Oblastnej organizácie  SZPB, členov klubu ZV SR a širokej verejnosti konalo slávnostné odhalenie pamätnej tabule vojakom, ktorí padli v našom meste počas veľkej ofenzívy prvej svetovej vojny v závere roka 1914. Pamätná tabuľa bola umiestnená na mestskom cintoríne v Humennom. Táto tabuľa bude pripomínať hrôzy vojny  ako aj odkaz pre ďalšie generácie. „Je potrebné pamätať na ľudí, ktorí trpeli a padli v tomto vojnovom období“.

Zástupca primátorky Ing. arch. Ondrej Semanco vo svojom príhovore vyjadril uznanie organizátorom slávnosti za to, že nezabúdajú na obete svetových vojen a aj takým spôsobom sa snažia poukazovať na nezmysel vojny. V stručnosti pripomenul dejinné udalosti, ktoré sa odohrali v našom meste v závere roka 1914. Poukázal, že je dobré, že odhaľujeme pamätník a   pripomíname si dnes obete vojen ako takých. Lebo ako je známe, ten kto nepozná svoju minulosť, je odsúdený  si ju zopakovať.

Po skončení oficiálnej časti a krátkej besede s hosťami z ruskej federácie náš člen klubu pplk. v. v. Marián Kušnír  sprevádzal delegáciu v  našom regióne po obnovených vojnových cintorínoch z obdobia prvej svetovej vojny. Z ich strany sa nám dostalo veľkého uznania za prácu, ktorú niektorí členovia nášho klubu vykonávali a vykonávajú pri obnove vojnových cintorínov. Veľké uznanie im bolo tlmočené za zachovanie tradícií a odkazu padlých vojakov v oboch nezmyselných vojnách.

Vladimír Cibuláš, predseda klubu ZV SR Humenné

Pridaj komentár