Priemerný vek dožitia vojenského dôchodcu v SR

V poslednom období sa diskutuje na tému priemernej dĺžky života a spôsobe výpočtu či zastropovania veku odchodu do dôchodku. Podrobné informácie sú zverejnené napr na http://www.tvnoviny.sk/domace/1895842_priemerny-vek-zivota-sa-u-nas-zvysil-zdravotny-stav-ludi-lepsil. Uvádza sa tu, že:

Európska komisia (EK) vo štvrtok zverejnila správu o zdravotných profiloch 28 členských krajín EÚ za rok 2017. Podľa správy sa zdravotný stav obyvateľov Slovenska od roku 2000 zlepšil, stále však zaostáva za priemerom EÚ. Z analýzy vyplýva, že obyvatelia Slovenska žijú dlhšie, pretrvávajú však rozdiely v strednej dĺžke života podľa pohlavia a sociálno-ekonomických skupín. 

Stredná dĺžka života pri narodení v roku 2015 bola na Slovensku 76,7 roka, čo predstavuje zvýšenie oproti 73,3 roka v roku 2000. Stále je to však takmer o štyri roky menej ako priemer EÚ. Najlepšie si v týchto ukazovateľoch vedú Španieli a Taliani (83 rokov), najhoršie občania Litvy a Bulharska (74,5 roka).

Na Slovensku podľa správy pretrváva veľký rozdiel medzi pohlaviami – muži sa dožijú v priemere o sedem rokov menej (73,1) ako ženy (80,2) – a veľké rozdiely sú aj medzi sociálno-ekonomickými skupinami. Osoby s nízkou úrovňou vzdelania žijú v priemere o desať rokov kratšie ako osoby s vysokoškolským vzdelaním.

Zaujímalo ma teda, ako sú na tom vojenskí dôchodci (VD). Podľa informácií, ktoré sme získali, ku dňu 31.12.2016 VUSZ evidoval 14 911 VD. Ku dňu 31.12.2017 ich VUSZ evidoval viac, bolo ich 15 023 VD. Len pripomeniem, že k 31.12. 2017 slúžilo v OS SR 12 309 vojakov. Výsluhových dôchodcov bolo teda viac, čo je hlavnou príčinou deficitu nášho sociálneho účtu. To je ale dôsledok predchádzajúcich masívnych redukcií ozbrojených síl.

V roku 2017 zomrelo 255 VD, čo je 1,7% z celkového počtu. Jednalo sa prevažne o mužov, sú medzim nimi iba dve ženy, čo bolo prirodzene spôsobené tým, že v dobe ich aktívneho veku v armáde slúžili hlavne muži. Zaujímavé je i vekové rozloženie, najmladší zosnulý mal 34 rokov, najstarší 98 rokov. Najviac nás opustilo osemdesiatnikov, bolo ich až 101 a devädesiatnikov bolo 23. Priemerný vek dožitia VD v roku 2017 tak bol 75,5 roku, čo je u mužov o 2,4 roku nad priemerom Slovenska. Je to potešujúca správa, hoci nesmieme zabúdať, že tieto čísla sa dotýkajú prevažne mužov narodených v dvadsiatych a tridsiatych rokoch minulého storočia. Ja ale predpokladám a dúfam, že  i pre tých neskôr narodených budú štatistiky pokračovať priaznivým smerom a vek dožitia sa bude naďalej predlžovať. Závisí to i od nás samých, ako sa k svojim životom a svojmu zdraviu budeme stavať.

Sme tesne pred dňami, keď spomíname na našich blízkych, priateľov i kolegov, ktorí už nie sú s nami. Spomínajme na nich s  pietou a pokojom v srdciach.

Česť ich pamiatke! 

genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek

Pridaj komentár