ZV SR klub Humenné a Oblastná organizácia SZPB pokračujú v spolupráci

Dňa 5. 10. 2018 sa klub ZV SR Humenné zúčastnil na základe  pozvánky Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Humennom na branne športovej  a vedomostnej súťaži žiakov základných škôl mesta Humenné. Toto podujatie bolo organizované na počesť 74. výročia Slovenského národného povstania a Karpatsko-duklianskej operácie a na počesť tých, ktorí za našu slobodu bojovali v druhej svetovej vojne. Cieľom tejto akcie bolo dosiahnuť to, aby súčasná mladá generácia nezabudla na minulosť a získavala pravdivý a objektívny obraz o národnom boji za oslobodenie proti fašizmu v rokoch 1939 – 1945.

Celé podujatie bolo organizované  vo Vojenskom výcvikovom priestore Kamenica nad Cirochou, kde velenie útvaru vytvorilo prijateľné podmienky k bezproblémovému  priebehu celej akcie. Pred samotným presunom do VVP nasledovala krátka zastávka v Kamenici N/Cirochou, kde bol položený veniec k pamätníku padlým.  Nasledovalo privítanie starostom obce, krátka história obce a zaželanie úspešného zápolenia.  

Po príchode do priestoru  VVP Kamenica nad Cirochou nás privítalo veľmi pekné  počasie, ktoré nám vydržalo až do ukončenia akcie. Za ZV SR klub Humenné sa tejto akcie zúčastnili: Vladimír CIBULÁŠ,  Jozef FRENÁK, Marian KUŠNÍR, Štefan PFEIFER, Richard  SKLÁR, Jozef KOCIOV.  Náš podiel na akcii spočíval v zabezpečení rozhodcovskej činnosti na pracoviskách – streľba zo vzduchovky, hod granátom, šplhanie po lane.  Zástupcovia základných škôl sa zhromaždili na nástupišti útvaru. Úvodný  príhovor k súťažiacim  mala tajomníčka Oblastného výboru SZPB pani Gabriela ROSIČOVÁ a predseda SZPB Ing. Benjamín BLÁHA, ktorí privítali oficiálnych hostí, medzi nimi aj pracovníka VHÚ Bratislava doc. Jozefa BYSTRICKÉHO a zúčastnené súťažiace kolektívy. Po vydaní pokynov riadiaceho sa  samotná súťaž mohla začať.

Všetky 5 členné družstva  začali súťaž  v behu  po priľahlých cestách. Potom nasledovalo samotné súťaženie po pracoviskách. Určité spestrenie pre súťažiacich pripravili aj kolegovia z Regrutačného strediska Prešov. Celé podujatie splnilo svoj účel. Žiaci základných škôl si takto zmerali svoje sily a  doplnili si svoje vedomosti z obdobia  národne oslobodzovacieho boja našich predkov v tomto regióne. Po skončení súťažných disciplín nasledovala prednáška k národne oslobodeneckému boju, ktorú vykonal doc. Jozef Bystrický. Po vyhodnotení celého podujatia a odovzdaní cien súťažiacim kolektívom nasledoval presun späť domov. U súťažiacich treba oceniť snahu o dosiahnutie čo najlepších výsledkov a disciplínu, ktorú preukazovali počas celej doby.

Klub ZV SR Humenné  tak opäť ráz prispel k svojmu zviditeľneniu sa na našej regionálnej scéne a urobil kus práce pri výchove mladej generácie ako aj propagácií armády SR na verejnosti. V závere chcem  vyzdvihnúť podiel velenia VVP Valaškovce v zabezpečovaní a vytvorení priaznivých podmienok pre zdarné uskutočnenie celej akcie.

Vladimír Cibuláš, predseda klubu ZV SR Humenné

Pridaj komentár