XVII. ročník medzinárodných streleckých pretekov v Kežmarku

Pri príležitosti dňa Ozbrojených síl bol dňa 21. septembra 2018 v Kežmarku na krytej strelnici Majer pod lesom vykonaný XII. ročník Medzinárodných streleckých pretekov v streľbe z pištole 9mm Luger a v streľbe zo samopalu  vz.58.  Zároveň bol vykonaný VII. ročník súťaže o Putovný pohár prezidenta ZVSR pre najlepšie hodnotené strelecké družstvo ZVSR a VI. ročník súťaže o Putovný pohár prednostu Okresného úradu Kežmarok. Aj keď sa jednalo o pamätný deň Ozbrojených síl, Ozbrojené sily  SR nepodporili streleckú súťaž materiálne, technicky ani personálne. Zväz vojakov SR klub Kežmarok oslovil predstaviteľov štátnej a verejnej správy, občianske združenia a kluby mesta a okresu Kežmarok. V spolupráci s Okresným úradom Kežmarok, s občianskym združením „Strelecký klub PZ Kežmarok“, s občianskym združením „Vojenský priestor  Javorina“  a neziskovou Vojenskou podpornou nadáciou sa   podarilo klubu vojakov Kežmarok uvedenú akciu vykonať. Za finančnú pomoc treba poďakovať Vojenskej podpornej nadácii ako i všetkým účastníkom streleckých pretekov.

Strelieb sa zúčastnilo 23 trojčlenných družstiev , z toho 11 družstiev Klubov Zväzu vojakov SR.  Ďalšie družstvá boli príslušníci policajného zboru, zástupcovia mesta a okresu Kežmarok a hostia, ktorí sa zúčastnili  Mezinárodnej súťaže. Jednalo sa o družstva Rezerwistow Poľska z mesta Bochňa  a Olkucz. Celkom sa akcie zúčastnilo 80 osôb.

Najlepšie výsledky v družstvách dosiahlo družstvo KV Martin Podháj (počet bodov 279), druhé miesto obsadilo družstvo KV Kežmarok 2 (počet bodov 275), tretie miesto obsadilo družstvo MsP Kežmarok (počet bodov 274) .

Najlepšie výsledky v jednotlivcoch v dvojboji muži dosiahol p.JURČO Jozef z družstva KV Poprad (počet bodov 98), druhé miesto obsadil p. ŠTERBÁK Vladimír (počet bodov 97), tretie miesto obsadil mjr. v.v. VEREŠPEJ Ján z družstva KV Kežmarok 2 (počet bodov 97)

Najlepšie výsledky v streľbe z Pi.vz.82 dosiahol p.JURČO Jozef z družstva KV Poprad (počet bodov 50).

Najlepšie výsledky v streľbe z Sa.vz.58 dosiahol mjr.v.v.VEREŠPEJ Ján z družstva KV Kežmarok 2 (počet bodov 50).

Najlepšie výsledky v jednotlivcoch ženy dosiahla p. MATYSIK Jadviga z družstva Rezerwistow Poľska – Miechów (počet bodov 94).

Najlepšie výsledky v medzinárodnej súťaži v družstiev dosiahol Klub Rezerwistov LOK Miechów – Poľsko (počet bodov 290).

Putovný pohár prednostu OÚ Kežmarok  VI. ročník si v roku 2018 odnieslo družstvo MsP Kežmarok.

Putovný pohár prezidenta ZVSR  VII. ročník si v roku 2018 odnieslo družstvo KV Martin Podháj.

Samotná súťaž bola vykonávaná v krásnom prostredí krytej strelnice Majer pod lesom Ľubica za krásneho slnečného počasia, čo prispelo k pohode strelcov. Na podujatí sa zúčastnili  zástupcovia  OÚ Kežmarok ,zástupcovia mestského úradu Kežmarok, čestný hosť  plk. v.v. Ing. Ján Paulech viceprezident zväzu vojakov SR.

 Po streľbách nechýbalo ani občerstvenie v podobe dobrého guľášu z diviny. Predseda KV Kežmarok sa prítomným za účasť a zdarný priebeh celého podujatia poďakoval a menovite sa poďakoval všetkým,  ktorí sa podieľali na organizácii a na riadení medzinárodnej streleckej súťaže.

KV Kežmarok  Ján Verešpej

Pridaj komentár