Klub ZV SR Humenné na slávnostnej vysviacke zrekonštruovaného vojnového cintorína

Dňa 28. septembra 2018 sme sa na základe pozvania starostu obce Veľkrop  zúčastnili  slávnostnej vysviacky najväčšieho vojnového cintorína z čias Veľkej vojny, ktorý je situovaný nad obcou  Veľkrop v Stropkovskom okrese.

Obnova vojnového cintorína sa začala v roku 2010, kedy sa skupina dobrovoľníkov zo združenia Klubu  vojenskej histórie Beskydy Humenné rozhodla k jeho rekonštrukcii. V tej dobe sa k ním pripojili skupiny  dobrovoľníkov z českého  Signum Beli , poľskej Krux Galiciae a maďarskej skupiny Krajczáros Alapitvány a náš Zväz vojakov SR – klub  Humenné. Od prvej chvíle sme sa takto priamo, osobnou účasťou, podieľali  na  rekonštrukčných  prácach.

Ako všetky začiatky, aj tieto naše boli ťažké. Pri obnove tohto pamätného miesta sme často narážali na problémy, ktoré sme však riešili za pochodu. Žiaľ, zažívali sme aj množstvo sklamaní , nečestného jednania  od inštitúcii, ktoré nám mali pomáhať, ale aj s nezáujmom  oficiálnych miest. Za náš klub ZV SR  by som sa chcel touto cestou poďakovať aj prezídiu  Zväzu vojakov, ktorí nám vychádzali v ústrety a v začiatkoch nám pomohli aj s prostriedkami tak, aby sme mohli v čo najhojnejšom počte vyrážať na tieto brigády, čo nám nesmierne pomohlo.  Od počiatku sa týchto dobrovoľníckych brigád  za náš klub zúčastňovali : Marian Kušnír, Marian Lisakovský, František Kušnír, Adrián Hobľák – Kušnír, Milan Peršala s manželkou, Michal Kušnír, Dano Tolín s manželkou, Richard Sklár.

Počas   brigád sme nadviazali veľa kontaktov, osobných priateľstiev s maďarskými vojakmi v zálohe, ktorí sa taktiež zúčastňovali na rekonštrukciách,  s českými  i poľskými kolegami. Tieto priateľské vzťahy  pretrvávajú do súčasnej doby.

     Na  rekonštrukčných prácach sme odpracovali stovky brigádnických hodín, bolo vynaložené veľké úsilie, mnoho zapierania  pri rekonštrukcií , ale  výsledok  našej snahy stojí za to. Zrekonštruovali  sme jeden stratený vojnový cintorín, na ktorom odpočívajú vojaci znepriatelených armád, ktoré proti sebe viedli kruté a urputné  boje počas prvej svetovej vojny  v Karpatských horách. Na tomto vojnovom cintoríne odpočíva viac ako  8 tisíc vojakov.

Na slávnostnú vysviacku  prijali pozvanie aj zástupcovia Maďarského zastupiteľského úradu, zástupcovia Ruskej ambasády, zástupca Poľskej ambasády, predstavitelia spoločenských organizácii z Prešovského a Košického kraja, miestnej samosprávy a  spoločenských organizácii.

Slávnostná vysviacka bola zahájená preletom vojenského vrtuľníka z Prešovskej posádky. Starosta obce Marian Prokopič vo svojom prejave poďakoval dobrovoľníkom, ktorí sa rekonštrukcie zúčastnili za ich aktívny prístup k prácam na tomto vojnovom cintoríne. Spomenul, že aj cez problémy, ktoré sa vyskytli v priebehu rekonštrukčných prác sa nám podarilo krásne dielo dokončiť. Následne začal akt samotnej vysviacky cintorína kňazmi.

Pri tejto príležitosti starosta obecného zastupiteľstva Veľkrop  udelil čestné uznanie obecného zastupiteľstva Veľkrop   organizáciám.  Medzi  ocenenými bol aj  klub  ZV SR  Humenné . Čestné uznanie  udelil aj jednotlivcom, ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o jeho rekonštrukciu .

Za náš klub boli ocenení :  Marian Kušnír, Richard Sklár, Michal Kušnír, Maroš Kušnír, Adrián Hobľák – Kušnír, Dano Tolín, Janka Tolínová, František Kušnír – In Memoriam.

Veríme, že v budúcnosti sa nám bude naďalej dariť pokračovať v tejto prospešnej a zaujímavej práci a klub ZV SR   Humenné  sa bude aj naďalej  zúčastňovať rekonštrukcie ďalších „stratených“ vojnových cintorínov na severovýchode Slovenska a nedovolíme, aby upadli do zabudnutia obete Veľkej vojny, v ktorej hynuli aj naši pradedovia.

 

Za klub ZV SR Humenné pplk. v.v. Marian Kušnír

Pridaj komentár