Navždy nás opustil plk. v. v. Ing. Zdeněk Dostalík

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým priateľom a kolegom , že nás po ťažkej nemoci dňa 15. septembra 2018 vo veku 87 rokov navždy opustil

plk. v.v. Ing. Zdeněk Dostalík

Plk. v.v. Ing. Zdeněk Dostalík prevažnú časť svojho aktívneho vojenského života pôsobil v Spojovacom učilišti a neskôr vo Vojenskom učilišti podjavorinských partizánov Nové Mesto nad Váhom. V roku 1950 nastúpil, ako vojenský akademik do tzv. “ Spojovacej akadémie“ v Novom Meste nad Váhom. Po vyradení v roku 1952 v hodnosti poručík pôsobil 7. rokov v spojovacích útvaroch ČSĽA. Svoje vedomosti a praktické skúsenosti si doplnil štúdiom na VAAZ Brno. Po návrate do SU zastával funkciu učiteľa rádiových staníc, veliteľa školského práporu, zástupcu NVU,  ZNVU – náčelníka školského oddelenia. Za svoju aktívnu, zodpovednú prácu a dosahované výsledky bol premiestnený na veliteľstvo VVO , ako NŠO VVO, kde riadil 4. vojenské gymnáziá a 5. vojenských stredných škôl.

Mal zásluhu na tom, že naši absolventi prichádzali do vojsk kvalitne pripravení i na tom, že VUPP bolo prestížnou a vysoko hodnotenou školou, lídrom medzi vojenskými strednými školami.

Od roku 1994 žil v obci Troubky-Zdislavice, okr. Kroměříž .

Posledná rozlúčka zo zosnulým bola 20.9.2018 v dome smútku v Morkovicích, okr. Kroměříž.

Česť jeho pamiatke!

Rada klubu ZV SR  Nové Mesto nad Váhom

Pridaj komentár