VEREJNOSŤ SA ROZLÚČILA S PRVÝM MINISTROM OBRANY SR IMRICHOM ANDREJČÁKOM

13. septembra 2018 o 12:00 hodine sa v Dome smútku v Trenčíne uskutočnila posledná rozlúčka s prvým ministrom obrany samostatnej Slovenskej republiky generálplukovníkom v. v. Ing. Imrichom Andrejčákom.

V stručnosti si pripomeňme jeho životnú púť.
Narodil sa 12. júla 1941 v obci Haniska pri Košiciach.

V rokoch 1955  – 1958 absolvoval vojenskú školu Jana Žižku z Trocnova v Bratislave. Následne pokračoval v štúdiu vojenských vied na Vojenskom učilišti vo Vyškove na Morave, ktoré ukončil roku 1961.

Profesionálnym vojakom sa stal v hodnosti poručík v roku 1961. Do roku 1968 vykonával základné veliteľské funkcie: veliteľ čaty, veliteľ roty. V roku 1971 ukončil štúdium na Vojenskej akadémii v Brne. Následne velil 14. prieskumnému práporu v Prešove, neskôr 55. motostreleckému pluku v Trebišove. Bol menovaný do funkcie zástupcu veliteľa 14. tankovej divízie v Prešove.

V rokoch 1976 až 1978 absolvoval doplňujúce štúdium na Vojenskej akadémii Generálneho štábu ozbrojených síl ZSSR v Moskve. Po skončení štúdia velil 14. tankovej divízii v Prešove. Počas funkcie náčelníka  štábu 1. armády bol 1. mája 1983 menovaný do prvej generálskej hodnosti. Neskôr sa stal veliteľom 1. armády v Příbramy.  Vo vojenskej kariére pokračoval ako náčelník štábu Východného vojenského okruhu v Trenčíne, v roku 1989  sa stal jeho veliteľom. Od roku 1990 pracoval vo funkcii námestníka ministra obrany ČSFR. V roku 1992 sa stal ministrom obrany ČSFR. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky pôsobil ako poradca predsedu vlády Slovenskej republiky. 16.marca 1993 bol vymenovaný za ministra obrany Slovenskej republiky. Funkciu vykonával do 14. marca 1994. Počas svojej vojenskej kariéry získal viaceré vyznamenania, medzi nimi aj Rad Milana Rastislava Štefánika II. triedy.

Po odchode do dôchodku bol poslancom  Národnej rady Slovenskej republiky za HZDS. Ovládal ruský jazyk. Bol ženatý a mal dve deti.

Generálplukovník v. v.  Ing. Imrich Andrejčák zomrel 5. septembra vo veku 77 rokov.

Česť jeho pamiatke!

Štefan Javorík, údaje v životopise sú prevzaté z:  https://sk.wikipedia.org/wiki/Imrich_Andrejčák

2 thoughts on “VEREJNOSŤ SA ROZLÚČILA S PRVÝM MINISTROM OBRANY SR IMRICHOM ANDREJČÁKOM

Pridaj komentár