OCENENIE ČLENOV KLUBU PEZINOK

Dňa 28.06.2018 a 11.09.2018 zorganizovala Rada klubu Pezinok zasadnutie rady, ktoré sa konalo v slávnostnom duchu.

Predseda klubu odovzdal trom členom klubu pamätnú medailu „ K 25 výročiu vzniku OS SR“, ktoré im udelil minister obrany SR Ing. Peter Gajdoš. Dňa 28.06.2018 boli ocenení pplk. v.v. Ing. Ján BODOR a pplk. v.v. RSDr. Vladimír HALAMÍČEK.

Dňa 11.09.2018 si ocenenie prevzal z rúk predsedu klubu pplk. v.v. Ing. Marcel JURECH. Ocenenie Marcela Jurecha bolo významné a symbolické, odovzdané len krátko po oslavách 74. výročia Slovenského národného povstania. Otec menovaného generál II. stupňa Štefan Jurech sa na prelome rokov 1942 a 1943 pokúsil prostredníctvom svojich emisárov dohodnúť prechod celej divízie, ktorej velil  na stranu Červenej armády. Tieto prípravy však boli odhalené a generál Jurech bol zajatý nemeckými spravodajskými silami a odvedený najprv do Viedne, potom do Brna a nakoniec do likvidačného tábora Flossenburg kde bol odsúdený k smrti a 4. februára 1945 popravený. Významný podiel na oživení spomienky na generála II. stupňa Štefana Jurecha má jeho syn pplk. v. v. Marcel Jurech.

Slávnostného zasadnutia dňa 11.09. 2019 sa zúčastnili naši členovia genpor. v.v. Ing. Peter VOJTEK, 1. viceprezident ZV SR,  pplk. v.v. MUDr. Ľubomír ŠUŠOL, člen zdravotnej komisie ZV SR.

Na zasadnutí RK Pezinok bola,  mimo iných skutočností,  prerokovaná  s Ing. Jánom Bodorom otázka týkajúca sa jeho voľby do rady klubu na VČS z dôvodu, že pplk. RSDr. Vladimír Halamíček požiadal o ukončenie svojej činnosti v rade klubu. P. Bodor ponúkanú funkciu prijal.

plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON

Pridaj komentár