Podjavorinská pištoľ – Memoriál plukovníka PaedDr. Štefana Bumbála

V sobotu 8. septembra 2018 o 9.00 hod. sa na strelnici v Beckove ozvali prvé výstrely streleckej súťaže  Memoriál plukovníka PaedDr. Štefana Bumbála, ktorá úspešne nadviazala na tradíciu predchádzajúcich dvoch ročníkov  streleckej súťaže Podjavorinská pištoľ. Zmenu názvu súťaže jednohlasne odhlasovala Rada klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom na augustovom zasadaní, aby tak vyjadrila úctu svoju bývalému členovi.

V stručnosti pripomíname, že plk. PaedDr. Štefan Bumbál , rodák z Krajného, bol v prvom rade človek a vojak s veľkým srdcom, ktorý prevažnú časť svojej vojenskej kariéry pôsobil vo Vojenskom učilišti Podjavorinských partizánov v Novom Meste nad Váhom ako zanietený pedagóg. Pri výchove a výcviku dôstojníkov a práporčíkov vtedajšieho spojovacieho vojska bol otcovsky prísny a spravodlivý. Okrem iného patril aj k zakladajúcim členom Klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom, kde dlhé roky pôsobil ako jeho predseda. Mal zásadný podiel na propagovaní a rozvíjaní športovej streľby v bývalej ČSĽA , v  OS SR a vo ZV SR. Bol dlhoročným vedúcim úspešného streleckého oddielu vo VÚPP, ktorý na jeho počesť  začiatkom tohto roka premenovali na Streleckú akadémiu plukovníka Štefana Bumbála. Za jeho angažovanú činnosť mu v roku 2013 na slávnosti podjavorinských rodákov „Javorina, Javorina“  v Novom Meste nad Váhom udelili ocenenie „Významná osobnosť Podjavoriny.“  Plukovník PaedDr. Štefan Bumbál nás navždy opustil 20. marca 2018 vo veku 83 rokov.

Streleckú súťaž zorganizoval Klub ZV SR Nové Mesto nad Váhom v spolupráci s firmou SEVOTECH s.r.o. Na jej začiatku privítal 62 pretekárov  zo Slovenska a Moravy riaditeľ súťaže pplk. v. v.  Dr. Josef Putirka spolu s členom Rady klubu plk. v. v. Ing. Jozefom Dvorštiakom a 2. viceprezidentom ZV SR plk. v. v. Ing. Jánom Paulechom.

 „Srdečne medzi nami vítam aj syna nášho priateľa Štefana, Ing. Samuela Bumbála, jeho  družku  a malého vnuka Samka,“  povedal, okrem iného, vo svojom úvodnom vystúpení riaditeľ preteku Josef Putirka. Potom odovzdal slovo hlavnému rozhodcovi súťaže plk. v. v. Ing.  Pavlovi Kvasnovskému a riadiacemu streľby rtm. v. v. Petrovi Paškovi, ktorí vykonali  bezpečnostné poučenie súťažiacich a v stručnosti im vysvetlili spôsob hodnotenia dosiahnutých výsledkov.

Do súťaže sa aktívne zapojil aj tlačový hovorca zväzu pplk. v. v. Mgr. Ing. Štefan Javorík a podpredseda Zväzovej rady ZV SR pplk. v. v. RSDr. Ján Poliačik. Počas pretekov prišiel súťažiacich povzbudiť Prezident ZV SR pplk. v. v. Ing. Eugen Bitera.

Súťažilo sa v disciplíne veľkokalibrová pištoľ na medzinárodný terč č. 50/20 vzdialený 25 m, 3(nástrel) +10 súťažných výstrelov v čase 3 minúty a terč č. 4a – nekryte ležiaca figúra 5 výstrelov v čase 20 sekúnd v kategóriách: muži, ženy a družstvá.

Najlepšie výsledky dosiahli:

kategória muži:

  1. miesto Mgr. Pavol Jurkáček, KVZ DEFENDER-Norovce                       136b
  2. miesto v. z. Michal Stolár, KVZ DEFENDER-Norovce                            131b
  3. miesto Zdeno Mertl, Klub ZV SR Martin-Podháj                                     130b

kategória ženy:

  1. miesto Eva Dolníková, KVV B. Bystrica                                                      133b
  2. miesto v. z. Viera Mihaliková, Klub ZV SR Topoľčany                             116b
  3. miesto Ing. Věra Řehořová, KVV Prostějov                                                103b

kategória družstvá:

  1. miesto KVV B. Bystrica                                                                              361b

(Eva Dolníková, Jozef Dolník, Ing. Vladimír Kavický)

  1. miesto Klub ZV SR Martin-Podháj                                                       352b

(plk. v. v. Stanislav Juríček, nrtm. v. z. Ing. Roman Zubek, Zdeno Mertl)

  1. miesto Klub ZV SR Topoľčany                                                                350b

(rtn. v. z. Viera Mihaliková, kpt. v. z. Ing. František  Paštrnák, rtn. v. z. Ing.     Róbert Král)

Najstarším pretekárom súťaže bol 83 ročný pplk. v. v. Vladimír Ješko z Klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom.

Ceny, diplomy a medaily trom najlepším pretekárom a družstvám v jednotlivých kategóriách odovzdal Prezident  ZV SR pplk. v. v. Ing. Eugen Bitera, riaditeľ súťaže pplk. v. v. Dr. Josef Putirka  a syn plk. PaedDr. Štefana Bumbála Ing. Samuel Bumbál.

Už počas strelieb  si mohli všetci zúčastnení pochutnať na výbornom poľovníckom guláši, ktorý tentoraz  pripravil 2. viceprezident ZV SR Ján Paulech spolu s Milanom Strečanským z Klubu ZV SR Piešťany.

„Ak ja ako viceprezident zväzu varím guláš, ty ako hlavný kuchár pôjdeš za náš klub súťažiť,“  s humorom dodal viceprezident a vyzval kuchára, aby šiel na palebnú čiaru. Ten jeho výzvu prijal, v súťaži nastieľal viac ako viceprezident a celkovo sa umiestnil na peknom 31. mieste. Na budúci rok bude pravdepodobne plk. Ján Paulech  variť guláš sám.

Na záver dodávam, že celá súťaž sa konala v priateľskej a pohodovej atmosfére, presne tak, ako by si to želal náš priateľ plk. v. v. PaedDr. Štefan Bumbál.

 Štefan Javorík, foto:-šj-

Celkové výsledkové listiny po jednotlivých kategóriách:

Výsledky_MUŽI

Výsledky_ŽENY

Výsledky_družstva

Výsledky_Celkové

 

Pridaj komentár