Pietny akt v Seredi

V Seredi sme si pripomenuli 74. výročie SNP pietnym aktom, ktorý sa konal 27. augusta pri Pomníku hrdinov Slovenského národného povstania kladenia vencov v mestskom parku.  Pietneho aktu sa zúčastnili  zástupcovia mesta Sereď, delegácia občianskeho združenia UN Veteran Slovakia vedená prezidentom združenia plk. v. v. Ing. Štefanom Janglom, PhD., Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na čele s jej tajomníkom mjr. v. v. Jánom Račkovičom, občianskeho združenia TJ Rozkvet Stredný Čepeň vedená predsedom Františkom Jelšicom, Denného centra pre seniorov, ktorú viedol jeho vedúci Jozef Valábek. Ozbrojené sily SR zastupoval veliteľ ženijného práporu Sereď pplk. Ing. František Mihalovič s veliacim poddôstojníkom práporu nrtm. Ing. Martinom Siekelom a Zväz vojakov SR predseda klubu Sereď pplk. v. v. Ing. Ondrej Urban, podpredseda klubu pplk. v. v. Ing. Ľubomír Mičátek, zúčastnil sa aj bývalý predseda klubu pplk. v. v. Rudolf Tóth, plk. v. v. Ing. Jozef Šipoš, práp. v. v. Luboš Ingeli, npráp. v. v. Ladislav Kozmer, kpt. v. v. Štefan Vadovič a Jozef Kušnír.

Úvodný príhovor predniesol zástupca primátora mesta Ľubomír Veselický, ktorý okrem iného povedal: “ Spomíname na ľudí, ktorí do povstania išli s odhodlaním, postaviť sa proti niekoľkonásobnej presile rozpínavého Nemecka. Nepochybujme o tom, že si boli vedomí, že v otvorenom boji mohli padnúť. Historické pramene hovoria o bezmála 12 000 padlých a zavraždených počas partizánskej vojny. Spomínajme s úctou na obete, ktoré znamenali našu slobodu.“

Po ňom sa ujal slova Jozef Jánsky, predseda Okresného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Galante, ktorý v príhovore povedal: „V 40-tych rokoch minulého storočia sa tento malý národ, i napriek rozličným politickým názorom, dokázal dohodnúť a najmä konať. Ukázalo sa, že Slovenský národ nie je ochotný kolaborovať s fašistickým režimom. Vedel nájsť vnútornú silu na to, aby sa vzoprel vojenskému a politickému diktátu fašistickej okupačnej mocnosti.“

Po úvodnom ceremoniáli zhromaždení hostia vzdali poctu a vďaku všetkým, ktorí počas Slovenského národného povstania a v období II. svetovej vojny položili svoje životy za našu slobodu.

Pamätník SNP v mestskom parku sa stal tradičným miestom úcty a spomienky na dni povstania. Na podstavci je nápis od francúzskych partizánov s poďakovaním seredskému pekárovi  Vojtechovi Stoklasovi a jeho manželke Štefánii, ktorí im poskytovali pomoc pri prechode do SNP. Za túto činnosť zaplatili obaja životom v koncentračnom tábore Sachsenhausen. Na tabuľke sa medzi obeťami nachádzajú aj mená Jozef Bojnanský, Vojtech Koza, Vojtech Vajdík a Jozef Štefunko. Všetci štyria zosnulí sú pochovaní na cintoríne v Seredi, kam boli rok po vojne prevezení z rôznych kútov Slovenska.

Autor fotografií: Rudolf Tóth

Autori textu: Iveta Tóthová a Ondrej Urban

Pridaj komentár