Posedenie pri guláši v Seredi

Posedenia pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania sa stali v ZV SR – klub Sereď už tradíciou. V sobotu 25.8. sa členovia klubu a ich rodinní príslušníci zišli v hojnom počte pri guláši, aby si pripomenuli jeho 74. výročie. Prišli aj vzácni hostia, medzi nimi primátor mesta Sereď Ing. Martin Tomčányi, predseda organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Seredi Eduard Šúry, predseda OZ TJ Rozkvet Stredný Čepeň František Jelšic, ako aj bývalý veliteľ ženijného práporu plukovník Ing. Ľubomír Mrváň. Delegáciu miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov viedol jej tajomník Ján Račkovič. Medzi hostí patrila aj hudobná skupina Seredskí ZŤP-áci, ktorí sa so svojimi heligónkami postarali o veselú atmosféru.

Členovia rady klubu a ochotní dobrovoľníci, medzi ktorými boli Jozef Šípoš, Jozef Kušnír, Ladislav Ladics, Rudolf Tóth, Milan Galgóci, Lubomír Ingeli, Lubomír Mičátek, Milan Kukliš, a najmä p. Jelšicová z TJ Rozkvet Stredný Čepeň, od rána pripravovali priestory, aby bolo všetko hotové, keď sa hostia začnú schádzať. Ladislav Kozmer a Marian Bartek uvarili výborný guláš. Zvláštne poďakovanie patrí členom občianskeho združenia TJ Rozkvet Stredný Čepeň, ktorí nás nielen prichýlili vo svojich priestoroch, ale nám aj pomohli pri ich príprave.

Od 15:00 sa začali schádzať hostia a ich konečný počet sa zastavil na čísle 70. Účastníkov privítal a úvodné slovo predniesol predseda klubu Ondrej Urban. V príhovore spomenul: “ Posedením si síce pripomíname najmä 74. výročie SNP, ale zároveň sme si pred niekoľkými dňa pripomenuli aj udalosti z roku 1968 a 1. septembra oslávime Ústavu SR. Všetky tieto tri významné udalosti sú dôvodom dnešného posedenia. Som rád, že sme sa stretli v takom hojnom počte, takéto stretnutia sú veľmi vzácne a je vidno, že sme v časoch aktívnej služby nadviazali pevné priateľstvá.“

Slovo si vzal potom primátor Serede a v krátkom príhovore okrem iného povedal: “ Keď sa dnes opýtame mladej generácie na dôležité míľniky našej histórie, mnohí ani netušia, čo všetko si naši predkovia museli vytrpieť a prežiť. Preto je dôležité si pripomínať udalosti ako 1. či 2. svetovú vojnu, SNP, udalosti z roku 1968 alebo 1989. Ja Vám chcem poďakovať, že sa takto každý rok stretávate a nezabúdate.“

Po príhovoroch zablahoželal predseda klubu jubilantom, ktorí nedávno oslávili okrúhle výročia. Jozefovi Filipejemu, Františkovi Chládekovi a Jozefovi Hodálovi odovzdal pamätné listy a darčeky k 70. narodeninám a Milanovi Galgócimu k 65. narodeninám.

Po oficiálnom úvode už nasledovala až do večera zábava pri chutnom guláši, dobrom víne a veselej hudbe.

Autori fotografií: Rudolf Tóth a Ondrej Urban

Text: Iveta Tóthová a Ondrej Urban

Viac fotografí na adrese: http://www.seredonline.sk/clanky/clenovia-klubu-zv-sr-v-seredi-si-posedenim-pri-gulasi-pripomenuli-vyrocie-snp

Pridaj komentár