Pozvánka na streleckú súťaž „MEMORIÁL plk.Dr. ŠTEFANA BUMBÁLA

Klub ZV SR Nové Mesto nad Váhom a SEVOTECH spoločnosť  s.r.o. Vás pozýva na streleckú súťaž

MEMORIÁL plk. Dr. ŠTEFANA BUMBÁLA

strelnica BECKOV 8. septembra 2018

I: ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

Usporiadateľ: Zväz vojakov SR Klub Nové Mesto nad Váhom, SEVOTECH s.r.o.

Riaditeľ preteku: pplk. v.v. RSDr. Josef PUTIRKA

Zástupca riaditeľa – Riadiaci streľby: nrtm.v z.Petr PAŠKA

Hlavný rozhodca: plk. v.v. Ing. Pavol KVASŇOVSKÝ

Dátum preteku: 08.09.2017 Prezentácia od 7.30 hod. začiatok preteku 9.00 hod.

Miesto preteku: Strelnica obce BECKOV  (súradnice 48.786651, 17.907074)

Účasť: Jednotlivci, Trojčlenné družstvá

Štartovné + občerstvenie: 7,- € za každého pretekára, Družstvo ako celok 20.- €

Spôsob súťaže: Súťaž jednotlivcov a družstiev

Ceny: V každej kategórii prví traja najlepší získajú: trofej pohár + medailu + diplom, vecný dar

II: TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

Disciplína: Streľba z krátkej zbrane /pištoľ, VK/

Protesty: podávajú sa cestou vedúcich družstiev hlavnému rozhodcovi súťaže

Zbrane a strelivo: Budú zabezpečené organizátorom súťaže

Pravidlá streľby: 3 rany (nastreľ) bez časového obmedzenia, 10 rán na terč 50/20 v čase 3 min., 7 rán terč č. 4a – nekryte ležiaca figura v čas: 20 s.

Vzdialenosť streľby 25 m. poloha stojmo, bez ďalších prídavných pomôcok.

Hodnotenie: Súčet bodov z oboch terčov.

Pri rovnosti bodov rozhoduje:

1.väčší počet bodov z medzinárodného terča; 2. počet stredových desiatok; 3. vek súťažiaceho.

Prihlášky: Písomne, telefonicky, emailom riaditeľovi preteku +421 907 459 974; putirkaj@gmail.com, do 31.08.2018.

Vyhlásenie výsledkov: Po ukončení poslednej zmeny

Občerstvenie: Bufet

Zo štartovného hradené: 1 x káva, 1x nealkoholický nápoj, 1x guláš, náboje, voda – ostatné oproti zaplateniu.

Program:

07.00 -08.25 hod. Príchod na strelnicu v obci BECKOV (48.786651, 17.907074)

07.30 -08,30 hod.  Registrácia

8.35 hod.                Nástup súťažiacich, zoznámenie sa pravidlami a organizáciou súťaže a poučenie o bezpečnostných opatreniach

09,00 – 13,30       Strelecká súťaž

09.00 – 14.00       Strelnica Beckov: Káva (čaj), nealko nápoj, guláš

13,30 – 16,00       Vyhodnotenie súťaže, občerstvenie,

16,00 hod.             Predpokladané ukončenie.

 Pred streľbami a počas strelieb je prísny zákaz požívať alkoholické nápoje!

 

Žiadame Vás, aby ste po obdŕžaní pozvánky najneskôr do  31. augusta 2018 (piatok), oznámili Vašu  účasť na streleckej súťaži e-mailom putirkaj@gmail.com:  hodnosť, titul, meno a priezvisko členov súťažného družstva, klub – organizácia.

Predseda klubu

pplk. v.v. RSDr. Kamil Krištofík

Spracoval: J. Putirka

Pridaj komentár