Úspešné rokovanie s NGŠ OS SR genpor. Ing. Danielom Zmekom

30. júla 2018 o 14.00 hod. náčelník GŠ OS SR genpor. Ing. Daniel Zmeko prijal na pôde MO SR v Bratislave delegáciu  ZV SR v zložení: prezident zväzu pplk. v.v. Ing. Eugen Bitera, 1. viceprezident genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek, tlačový hovorca pplk. v.v. Mgr. Ing. Štefan Javorík a člen prezídia mjr. JUDr. Štefan Andráš. Cieľom ich stretnutia bolo informovať NGŠ OS SR o stave v našom zväze, prerokovať možnosti ďalšej spolupráce medzi OS SR a ZV SR, ako aj zabezpečenie XXIII. ročníka Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň, ktorý sa uskutoční 1. septembra  2018.

Celé stretnutie sa uskutočnilo doslova a do písmena v priateľskej atmosfére plnej porozumenia a dôvery. Genpor. Zmeko si pozorne vypočul informáciu o stave v ZV SR od prezidenta Biteru, prijal jeho pozvanie na XXIII. ročník Medzinárodného výstupu na Kriváň a akceptoval všetky požiadavky na zabezpečenie výstupu zo strany OS SR.

„Aj napriek môjmu nabitému programu,  podporím výstup na Kriváň,  okrem iného, aj svojou osobnou účasťou na jeho slávnostnom otvorení  alebo na pietnom kladení vencov k pomníku SNP pri Štrbskom plese. Bohužiaľ, samotného výstupu na jeho vrchol sa z časových dôvodov nezúčastním, ale na webovej stránke MO SR vyzvem všetkých profesionálnych vojakov, aby sa v rámci svojho osobného voľna tohto významného podujatia zúčastnili,“  povedal v diskusii NGŠ OS SR.

O tom, že genpor. Zmenko sa od svojho tohtoročného nástupu do funkcie NGŠ OS SR úprimne zaujíma o činnosť v našom zväze, svedčí  aj jeho list zaslaný 9. júla 2018 prezidentovi  ZV SR, z ktorého vyberáme:

„Dovoľte mi touto cestou poďakovať Vám osobne ako aj členom Vašej organizácie za podporu rozvoja našej vzájomnej spolupráce. S uspokojením môžem konštatovať, že aj vďaka vzájomnej informovanosti sme v priebehu výcvikového roka 2018 dokázali efektívne naplánovať a využiť  príležitosti ako aj zdrojové rámce v oblasti rozvoja a podpory našej spolupráce.

S cieľom udržať dosiahnutú úroveň plánovania našej vzájomnej spolupráce Vás,  žiadam o spracovanie a predloženie prehľadu aktivít, ktoré plánuje Vaša organizácia realizovať v roku 2019 s podporou Ozbrojených síl Slovenskej republiky.“

1. viceprezident zväzu genpor. v.v. Vojtek, bývalý NGŠ OS SR,  sa v mene všetkých členov ZV SR poďakoval svojmu nástupcovi za jeho živý záujem o činnosť v našom zväze a na znak priateľstva, vzájomnej podpory  a  spolupráce medzi OS SR a ZV SR mu venoval  pamätnú plaketu pri svojom odchode z funkcie NGŠ OS SR.

Na záver stretnutia zostala chvíľa času aj na neformálnu debatu a spomienky z vojenského i osobného života.

Štefan Javorík, foto: -šj-

Pridaj komentár