Stretnutie riaditeľov bývalých tatranských vojenských zariadení a zotavovní

Dňa 19. 7. 2018 sa uskutočnilo na pôde Hotela Granit Tatranské Zruby – klimatické kúpele priateľské stretnutie riaditeľov bývalých vojenských zariadení a zotavovní pôsobiacich na území Vysokých Tatier.   Na stretnutí  sa zúčastnili za: Vojenský vysokošpecializovaný ústav pre pľúcne choroby Nová Polianka plk. v. v. MUDr. Stanislav Pijak, Vojenské klimatické kúpele Tatranské Matliare plk. v. v. MUDr. Dionýz Jesenský, Vojenskú zotavovňu  Tatranské Zruby plk. gšt. v. v. Ing. Ján Mokoš, súčasný primátor mesta Vysoké Tatry a  MO SR jeho bývalý pracovník plk. v. v. Ing. Milan Viglasky, ktorý stretnutie inicioval.  V družnej debate si pripomenuli  obdobie, v ktorom všetky uvedené zariadenia slúžili v prospech profesionálnych vojakov a ich rodinných príslušníkov.  Je len na škodu veci, že pre potreby rezortu MO SR sa doteraz zachoval iba Hotel Granit Tatranské Zruby – klimatické kúpele, ktorý vznikol z bývalej Vojenskej zotavovne Tatranské Zruby a Vojenských klimatických kúpeľov Tatranské Matliare.

plk. v. v. Ing. Milan Viglasky

Pridaj komentár