P O V O L Á V A C Í R O Z K A Z

Vojenská rada 1. školského práporu VSOŠ v Novom Meste nad Váhom, si Ťa pri príležitosti 25. výročia skončenia našej spoločnej práce, dovoľuje pozvať na 3. stretnutie bývalých príslušníkov 1. ŠP VSOŠ, ktoré sa uskutoční 5. októbra 2018 o 16.00 hodine, v priestoroch vinárne BAČOV DVOR v Novom Meste nad Váhom / ulica Vysoká, po ľavej strane hlavnej cesty smerom na Čachtice, vchod oproti zadnej bráne cintorína/.

Účastníkov žiadame poslať najneskôr do 25.9.2018, poštovou poukážkou sumu 25,-€. na adresu:  Daniela Hajnovičová, Považská 1982/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Do kolónky odkaz pre príjemcu napíš „ stretnutie 1.ŠP “.

Prípadné otázky konzultuj na tel. 0903465138 Daniela Hajnovičová, resp. 0902 279 169 Ing. Ján Marek.

Tešíme sa na Tvoju účasť.

 Nové Mesto nad Váhom  23.7. 2018                                               

                                                                                                        Vojenská rada 1. ŠP VSOŠ

Pridaj komentár