Športovo relaxačný deň klubu ZV SR Humenné

V súlade s plánom práce na rok 2018 rada klubu ZV SR Humenné organizovala na poľovníckej  chate Jasenov  dňa 29.06.2018 športovo relaxačný deň pre členov klubu a ich rodinných príslušníkov. Počas prípravy akcie sme takpovediac tŕpli či sa nám podarí túto akciu uskutočniť vzhľadom k vývoju počasia za posledné dni. Asi sme všetci dobre „prosili“, pretože, hoci v noci pršalo, deň sa nám nakoniec vydaril. Prvá časť bola absolvovanie presunu do priestoru. Odvážnejší to zvládli na bicykli až úplne do cieľa, menej odvážnejší pešky, no a poniektorí sa tam odviezli, hoci ani to nebolo ľahké vzhľadom k stavu terénu aký v tento deň bol. 

Organizačný výbor bol samozrejme na mieste o niečo skôr aby zabezpečil všetko potrebné, či už na varenie tradičného guľáša, opekačky, alebo prípravy miesta pre streľbu na terč. Aj keď sa na samotnú akciu nahlásilo na naše pomery dosť ľudí, samotná účasť zostala tradične v nezmenenej podobe. Prišli ako vždy skalní a odhodlaní členovia klubu. Po menšom občerstvení nasledovala streľba na terč. Výsledky nie sú až také podstatné. Podstatné bolo to, že sme si znova trocha „zašantili“, poniektorí po dlhšom čase držali zbraň v rukách a pripomenuli si staré časy. Nasledovalo podávanie guľášu a drobné občerstvenie. Naši guľáš-majstri Ondrej Vaško a Michal Derenin nás ani teraz nesklamali a pripravili kvalitný pokrm. V závere akcie sme spoločne zagratulovali k vstupu do „prahu dospelosti“  – 60.  výročiu narodenia nášmu členovi Ing. Jánovi Kockovi .

Ako už pri takýchto akciách býva nasledovala voľná beseda, spomienky na spoločne prežité chvíle do neskorých podvečerných hodín. Záver bol jednoznačný – pokračovať v organizovaní podobných stretnutí, hoci aj pri menších počtoch. Veď nakoniec každý mal možnosť a mohol prísť, stačí iba chcieť.

Vladímír Cibuláš, predseda klubu ZV SR Humenné

Pridaj komentár