ÚČET ADVOKÁT

Na 5. zasadaní Prezídia ZV SR konaného 20. 6. 2018 v Trenčíne tajomník zväzu pplk. v. v. PhDr. Marián Mjartan informoval členov prezídia, že v poslednom období  mu prichádza množstvo e-mailov s otázkami a návrhmi na využitie finančných prostriedkov z účtu ADVOKÁT.  Preto sa rozhodol všetkým odpovedať na našej webovej stránke.

Pripomíname, že v roku 2012 neboli valorizované výsluhové dôchodky. Vtedajšia Ústredná rada  Zväzu vojakov vyzvala kluby a výsluhových dôchodcov  na vyzbieranie peňazí na súdny spor k nevalorizácii výsluhových dôchodkov. Kluby Zväzu vojakov, jednotliví výsluhoví dôchodcovia, vojaci, policajti, ZVJS, colníci, NBÚ, SIS, hasiči a horskí záchranári reagovali na uvedenú výzvu a na účet ADVOKÁT odviedli finančné príspevky. Na spomínanom účte je v súčasnosti vyše 17 000 eur, ktoré je možné účelovo použiť iba na financovanie súdnych sporov k nevalorizácii výsluhových dôchodkov v roku 2012.

Vo veci nevalorizácie výsluhových dôchodkov za Zväz vojakov  SR súdny spor vedie  Advokátska kancelária JUDr. Jánošíka. Uvedený súdny spor ešte nie je ukončený, a preto nie je možné finančné prostriedky z účtu Advokát využiť na iné účely. Po vyhlásení právoplatného rozsudku súdu a odrátaní finančných nákladov za právne zastupovanie ZV SR o využití zvyšku finančných prostriedkov na účte Advokát rozhodne nasledujúci Snem ZV SR.  O rozhodnutí snemu vás budeme včas informovať prostredníctvom našej webovej stránky.

„Touto informáciou odpovedám všetkým, ktorí mi poslali e-mail ohľadom účtu ADVOKÁT. Vopred sa ospravedlňujem, ale z pochopiteľných dôvodov už nebudem odpovedať  na jednotlivé e-maily,“ dodal na záver zasadania tajomník ZV SR pplk. v. v. PhDr. Marián Mjartan.

Štefan Javorík

Pridaj komentár